Chuỗi hội thảo hỗ trợ công bố khoa học của Research4life

Research4Life là tên gọi chung của 5 chương trình, bao gồm HINARI, AGORA, OARE, ARDI và GOALI. Đây là mạng lưới hợp tác giữa nhiều tổ chức quan trọng như WHO, FAO, UNEP, WIPO, ILO, Cornell & Yale Universities, STM và khoảng 200 nhà xuất bản khoa học với mục tiêu thu hẹp khoảng cách tri thức giữa các quốc gia bằng cách cung cấp quyền truy cập tạp chí, sách báo, tài liệu khoa học với mức giá rẻ hoặc miễn phí cho các nước có thu nhập trung bình và thấp.

Trong 6 tuần lễ, từ 11/5 đến 20/7, Research4Life sẽ tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến miễn phí nhằm hỗ trợ nhà nghiên cứu trong công bố khoa học. Trong khuôn khổ chuỗi hội thảo này, các chuyên gia sẽ hướng dẫn, thảo luận và giải thích chi tiết nhiều khía cạnh của quá trình xuất bản và truyền thông khoa học, giúp những ai quan tâm chia sẻ kết quả nghiên cứu hiệu quả hơn cũng như tối đa hóa năng suất và ảnh hưởng của nghiên cứu.

6 buổi hội thảo diễn ra vào 7 hoặc 8 giờ tối (giờ Việt Nam) các ngày Thứ Tư với nội dung cụ thể trong chương trình gửi kèm. Buổi đầu tiên sẽ được tổ chức lúc 8 giờ tối Thứ Tư tuần này, ngày 11/5/2022.

Nhà trường thông báo để cán bộ, học viên sau đại học, sinh viên quan tâm tham dự. Thông tin chi tiết về chuỗi hội thảo và link đăng ký tham dự xem tại website https://www.research4life.org/news/prc-webinars/


11-05-2022

91 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL