Đăng ký tham dự tập huấn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (tháng 4.2023)

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về các buổi hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (TRỰC TUYẾN) miễn phí trong tháng 4 năm 2023.

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp, giúp bạn đọc tìm kiếm thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài, trong tháng 4 năm 2023, Cục Sở hữu trí tuệ giao Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong Cục triển khai các buổi hướng dẫn miễn phí theo hình thức trực tuyến như sau:

STT Chủ đề Thời gian
1 Thủ tục đăng ký và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế 8h30 - 11h30, Thứ tư 12/4/2023
2 Hướng dẫn tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp 14h00 - 17h00, Thứ tư 12/4/2023
3 Thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin nhãn hiệu 8h30 - 11h30, Thứ năm 13/4/2023
4 Thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp 14h00 - 17h00, Thứ năm 13/4/2023

Mời Các Giảng viên / Nghiên cứu viên Trường Đại học Dược Hà Nội đăng ký theo link dưới đây: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVz3aaNk_7pwADT-EBBpIruYF8zfuQ2vjdwa6LzUHVgfph1A/viewform

Hoặc quét mã QR

Sau khi đăng ký thành công đề nghị các thầy cô tham gia vào nhóm zalo của lớp (có trong biểu mẫu đăng ký trực tuyến) để nhận thông tin về lớp học. Đường dẫn tham dự lớp học (trên nền tảng zoom) sẽ được gửi trên nhóm zalo trước khi sự kiện diễn ra. Đại biểu lưu ý đăng nhập trước giờ học 15 phút để đảm bảo cho công tác tổ chức được thành công.

Để lớp tập huấn đạt hiệu quả, Đại biểu tham dự nên tìm hiểu trước thông tin về các thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và các CSDL tra cứu miễn phí của Cục SHTT và của quốc tế:

  1. THỦ TỤC BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP: https://www.ipvietnam.gov.vn/vi_VN/web/guest/-oi-tuong-so-huu-cong-nghiep
  2. HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP: https://www.ipvietnam.gov.vn/web/guest/huong-dan-tra-cuu-thong-tin-so-huu-cong-nghiep 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ, Email: phongthongtin@ipvietnam.gov.vn.


Nguồn - Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp - 06-04-2023

167 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL