Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 6 năm 2017

​Trong số báo kỳ này, Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc xin gửi tới quý độc giả nội dung như sau:

Bài nghiên cứu
Research
* Xác định vấn đề liên quan đến thuốc (DRPs) trong quá trình kê đơn tại khoa Hồi sức tích cực nội và chống độc của một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh
Trần Thị Ngân, Nguyễn Quang Tập,
Trần Thanh Cảng, Nguyễn Thị Mai Loan, Nguyễn Thị Liên Hương
* Drug Related Problems (DRPs) in the Intensive Care Unit of a Provincial General Hospital in Vietnam
Tran Thi Ngan, Nguyen Quang Tap,
Tran Thanh Cang, Nguyen Thi Mai Loan,
Nguyen Thi Lien Huong

* Nghiên cứu tác dụng của ketamin thông qua nồng độ serotonin trong vỏ não chuột thực nghiệm

Phạm Thu Hà, Nguyễn Thành Hải
* Effects of ketamine on serotonin outflow in the mice prefrontal cortex
Pham Thu Ha, Nguyen Thanh Hai
* Cải tiến phương pháp chiết xuất artemisinin từ lá thanh cao hoa vàng (Artemisia annua L.)
Meas Pisal, Trần Ngọc Bảo, Trần Trọng Biên, Khuất Văn Khôi Dũng, Nguyễn Văn Hân
* An improvement method for extraction of artemisinin from the leaves of Artemisia annua L.
Meas Pisal, Tran Ngoc Bao, Tran Trong Bien, Khuat Van Khoi Dung, Nguyen Van Han
* Xây dựng mô hình liên quan định lượng cấu trúc-tác dụng (QSAR) trong thiết kế dẫn chất acid hydroxamic mới hướng ức chế histon deacetylase 2 (HDAC2)
Phạm Thế Hải, Đào Thị Kim Oanh,
Hoàng Văn Quân, Lê Thị Thu Hường
* Development of Quantitative Structure - Activity Relationship (QSAR) models for designing hydroxamic acid derivatives as novel histone deacetylase 2 (HDAC2) inhibitors
Pham The Hai, Dao Thi Kim Oanh,
Hoang Van Quan, Le Thi Thu Huong
* Nghiên cứu tác dụng chống oxy hoá in vitrocủa thân rễ cây Ráy (Alocasia odora (Roxb.) Koch.)
Peter J. Houghton, Lê Việt Dũng
* In vitro antioxidant activity of the rhizomesof Alocasia odora (Roxb.) Koch
Peter J. Houghton, Le Viet Dung
* Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng đồng thời artesunat và dihydroartemisinin trong huyết tương bằng LC-MS/MS
Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Ngọc Chiến
* Development of an HPLC-MS/MS assay for simultaneous determination of human plasma artesunate and dihydroartemisinin
Nguyen Thi Thuan, Nguyen Ngoc Chien
Điểm tin Thông tin thuốc - Cảnh giác dược
Drug information & pharmacovigilance highlights
Điểm tin hoạt động
News point


16-04-2018

110 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL