Giới thiệu chung về Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc

 Thông tin giao dịch của Tạp chí  Tên: Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc - Trường Đại học Dược Hà Nội.  Địa chỉ: 13, 15 - Lê Thánh Tông - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội  Điện thoại: 04.8245437Email: tapchincd-ttt@hup.edu.vn  Tổng biên tập: PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòa  Email: hoayen09@gmail.com  Phó Tổng biên tập: GS.TS. Nguyễn Thanh Bình Email: binhnt@hup.edu.vn

Quá trình hình thành và phát triển
 
     Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc của Trường Đại học Dược Hà Nội được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép số 480/GP-BTTTT ngày 8/4/2010 và được cấp lại giấy phép số 70/GP-BTTTT ngày 30/3/2015, ISSN 1859-364X. Tạp chí được xuất bản bằng tiếng Việt, định kỳ 2 tháng một số với 60 trang và phát hành trong phạm vi cả nước.
 
     Tôn chỉ và mục đích của Tạp chí là: “Công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Dược (Bào chế, phân tích - kiểm nghiệm thuốc, tổng hợp hóa dược, hóa sinh, dược liệu, hóa thực vật, tổ chức và kinh tế dược, dược lâm sàng, dược bệnh viện…) nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học. Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức về thông tin thuốc và cảnh giác dược tin cậy, kịp thời đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả cho cán bộ y tế và cộng đồng”.
 
     Bài công bố kết quả nghiên cứu đăng trên Tạp chí được Hội đồng Chức danh Giáo sư Ngành Dược học tính điểm công trình tối đa là 1 điểm cho một bài đăng.
 
     Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc được cấp phép hoạt động đã đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc cả về số lượng và chất lượng trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Dược Hà Nội. Điều này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà trường nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nhằm cung cấp cho đất nước nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Phương châm hoạt động của Tạp chí là: “Chất lượng khoa học cao, phong phú về nội dung, đẹp về hình thức; phục vụ rộng rãi các bạn đọc trong toàn ngành Y tế”.​
     
     Tổng biên tập và Phó tổng biên tập qua các thời kỳ
 
     Tổng biên tập
 
     PGS.TS. Lê Viết Hùng (2010 - 2012)
 
     PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòa (2013 - 12/2021)
 
    GS.TS. Nguyễn Thanh Bình (12/2021 - đến nay)
 
     Phó tổng biên tập
 
     PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòa (2010 - 2012)
 
     GS.TS. Nguyễn Thanh Bình (2013 - 12/2021)
 
     GS.TS. Nguyễn Hải Nam (12/2021 - đến nay)


01-02-2024

1075 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL