Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 5 năm 2018

Trong số báo kỳ này, Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc xin gửi tới quý độc giả nội dung như sau:

BÀI NGHIÊN CỨU
RESEARCH
Nghiên cứu bào chế hệ tiểu phân nano zein chứa curcumin
Dương Thị Hồng Ánh, Vũ Mai Hương,
Nguyễn Cảnh Hưng
Preparation of curcumin loaded zein nanoparticles
Duong Thi Hong Anh, Vu Mai Huong,
Nguyen Canh Hung
Nguyễn Ngọc Chiến, Trần Ngọc Bảo,
Quản Hữu Thế, Lê Thiện Giáp
Study on formulation of alginate microcapsules of sodium diclofenac by coacevation-phase separation
Nguyen Ngoc Chien, Tran Ngoc Bao,
Quan Huu The, Le Thien Giap
Tín hiệu an toàn của các thuốc có chi phí Bảo hiểm y tế cao nhất năm 2016: phân tích từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam
Đặng Bích Việt, Võ Thị Thúy Kiều,
Nguyễn Hoàng Anh(b), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Đình Hòa
Safety signals relating to high-cost drugs used in Vietnam health insurance system: results from the National Pharmacovigilance Database
Dang Bich Viet, Vo Thi Thuy Kieu,
Nguyen Hoang Anh(b), Nguyen Thanh Binh, Nguyen Hoang Anh, Vu Dinh Hoa
Dẫn chất 6-(benzylamino)-2-phenylquinazolin-4(3H)-on: Tổng hợp và hoạt tính kháng tế bào ung thư
Hoàng Thu Trang, Nguyễn Thị Lai,
Lê Nguyễn Thành, Văn Thị Mỹ Huệ
6-(Benzylamino)-2-phenylquinazolin-4(3H)-one derivatives: Synthesis and anticancer effect
Hoang Thu Trang, Nguyen Thi Lai,
Le Nguyen Thanh, Van Thi My Hue
Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời haloperidol và clozapin trong huyết tương bằng UPLC-MS/MS
Nguyễn Thị Kiều Anh, Phùng Thanh Hải,
Phạm Thị Thắm, Nguyễn Thị Dung,
Phạm Thanh Huyền, Lê Thị Thu Huyền,
Hoàng Đức Cương, Phan Thị Nghĩa,
Tạ Mạnh Hùng
Development of an UPLC-MS/MS for simultaneous determination of haloperidol and clozapine in human plasma
Nguyen Thi Kieu Anh, Phung Thanh Hai,
Pham Thi Tham, Nguyen Thi Dung,
Pham Thanh Huyen, Le Thi Thu Huyen, Hoang Duc Cuong, Phan Thi Nghia,
Ta Manh Hung
ĐIỂM TIN THÔNG TIN THUỐC – CẢNH GIÁC DƯỢC
DRUG INFORMATION & PHARMACOVIGILANCE HIGHLIGHTS
ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG
NEWS POINT


09-05-2019

63 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL