Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 4 năm 2018

​Trong số báo kỳ này, Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc xin gửi tới quý độc giả nội dung như sau:

Bài nghiên cứu
Research
Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần dịch bao tới khả năng giải phóng dược chất của viên nén berberin giải phóng tại đại tràng bào chế bằng kỹ thuật bao bồi
Nguyễn Văn Lâm, Bùi Thị Oanh,
Nguyễn Thạch Tùng, Phạm Thị Minh Huệ
Influence of the coating components on drug realease of berberine colon-targeted tablets coated by dry powder coating
Nguyen Van Lam, Bui Thi Oanh,
Nguyen Thach Tung, Pham Thi Minh Hue
Nghiên cứu bào chế hệ tiểu phân nano polyme chứa ibuprofen
Dương Thị Hồng Ánh, Nguyễn Văn Hiệu
Preparation of polymeric nanoparticles of ibuprofen for oral use
Duong Thi Hong Anh, Nguyen Van Hieu
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật vi lưu để bào chế tiểu phân nano liposome trắng
Trần Thị Hải Yến, Đặng Thùy Linh,
Vũ Thị Thu, Lý Công Thành,
Nguyễn Thị Thùy Dung, Phạm Thị Minh Huệ
Preparation of nanoliposomes by microfluidic technology
Tran Thi Hai Yen, Dang Thuy Linh,
Vu Thi Thu, Ly Cong Thanh,
Nguyen Thi Thuy Dung, Pham Thi Minh Hue
Nghiên cứu bào chế viên nén nổi cefpodoxim giải phóng kéo dài
Nguyễn Ngọc Chiến, Lã Thanh Thủy,
Bùi Thị Lan Phương
Development of cefpodoxim sustained-release floating tablets
Nguyen Ngoc Chien, La Thanh Thuy,
Bui Thi Lan Phuong
ĐIỂM TIN THÔNG TIN THUỐC – CẢNH GIÁC DƯỢC
Thông tin của MHRA về: Sử dụng darunavir phối hợp với cobicistat; Sử dụng denosumab trong điều trị u xương.
Thông tin của Medsafe về: Isotretinoin và rối loạn ám ảnh cưỡng chế; Giới hạn mới khi sử dụng codein ở trẻ em và trẻ vị thành niên; …
DRUG INFORMATION & PHARMACOVIGILANCE HIGHLIGHTS
Information from MHRA: Darunavir boosted with cobicistat; Denosumab for the treatment of giant cell tumor of bone.
Information from Medsafe: Isotretinoin and obsessive compulsive disorder; Codeine - new restrictions on use in children and young adults; etc.
ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG
NEWS POINT


19-03-2019

74 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL