Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 4 năm 2017

​Trong số báo kỳ này, Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc xin gửi tới quý độc giả nội dung các bài báo như sau:

Bài nghiên cứu
Research
* Đánh giá ảnh hưởng của tinh bột và glycerin đến các đặc tính của vi nang alginat tạo theo phương pháp tách pha đông tụ
Đàm Thanh Xuân, Nguyễn Thị Thanh Duyên
* Influence of starch and glycerol on the properties of alginate-microcapsules prepared by phase separation coacervation
Dam Thanh Xuan, Nguyen Thi Thanh Duyen
Nông Thị Anh Thư, Vũ Văn Tuấn,
Nguyễn Thị Bích Thu, Lê Việt Dũng,
Nguyễn Trọng Thông
* Twelve compounds isolated from aerial parts of Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi collected in Vietnam
Nong Thi Anh Thu, Vu Van Tuan,
Nguyen Thi Bich Thu, Le Viet Dung,
Nguyen Trong Thong
* Xác định hợp chất saponin oleanolic từ phân đoạn n-butanol thân rễ Tam thất hoang (Panax stipuleanatus C. T. Tsai & K. M. Feng), họ Nhân sâm (Araliaceae)
Nguyễn Thị Duyên, Lê Việt Dũng, Dương Thị Ly Hương, Đỗ Thị Hà
* Oleanane-type saponins from n - buthanol rhizome extracts of Panax stipuleanatus C. T. Tsai & K. M. Feng. Araliaceae
Nguyen Thi Duyen, Le Viet Dung, Duong Thi Ly Huong, Do Thi Ha
* Đánh giá tác dụng hạ glucose máu và hạ lipid máu của viên Andiabet trên thực nghiệm
Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Trọng Thông, Đào Thị Vui,Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thanh Hà
* Evaluating the hypoglycemic and hypolipidemic effects of Andiabet in Experiment
Nguyen Thi Huong Giang, Nguyen Trong Thong, Dao Thi Vui, Pham Thi Van Anh, Nguyen Thi Thanh Ha
* Xác định các vấn đề liên quan đến kê đơn thuốc tại khoa Ung bướu bệnh viện Vinmec Times City
Nguyễn Lê Trang, Phan Quỳnh Lan,
Nguyễn Thị Liên Hương
* Clinical pharmacist assessment of drug – related problems in prescribing stage on Oncology ward in Vinmec Times City hospital
Nguyen Le Trang, Phan Quynh Lan,
 Nguyen Thi Lien Huong
* Tổng hợp và thử tác dụng ức chế enzym glutaminyl cyclase của một số dẫn chất amid của N-(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)propyl-N′-(3-methoxy-4- alkyloxyphenyl)thiourea
Trần Phương Thảo, Nguyễn Thị Thuận, Trần Thị Thu Hiền
* Synthesis and inhibitive activity on human glutaminyl cyclase of new amide derivatives of N-(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)propyl-N'-(3-methoxy-4-alkyloxyphenyl)thiourea
Tran Phuong Thao, Nguyen Thi Thuan, Tran Thi Thu Hien
* Polymersome: Cấu trúc, bào chế và
ứng dụng trong vận chuyển thuốc
Hoàng Ngọc Hà, Phạm Thị Minh Huệ
* Polymersome: Structure, preparation, and application in drug delivery
Hoang Ngoc Ha, Pham Thi Minh Hue
Điểm tin Thông tin thuốc - Cảnh giác dược
Drug information & pharmacovigilance highlights
Điểm tin hoạt động
News point


07-03-2018

60 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL