Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 3 năm 2019

​Trong số kỳ này, Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc xin gửi tới quý độc giả nội dung sau:

BÀI NGHIÊN CỨU
RESEARCH
Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của thân cây Đinh lăng răng (Polyscias guilfoylei cv. quinquefolia)
Nguyễn Mạnh Tuyển, Lê Hương Giang, Đinh Thị Vân
Study on morphology, anatomic microscopy and phytochemistry of Polyscias guilfoylei  cv. quinquefolia
Nguyen Manh Tuyen, Le Huong Giang,
Dinh Thi Van
Đánh giá độc tính trên gan của các chất hóa học trên cá ngựa vằn chuyển gen
Nguyễn Xuân Bắc, Peter de Witte
Hepatotoxicity assessment of compounds on transgenic zebrafish larvae
Nguyen Xuan Bac, Peter de Witte

Tổng hợp và thử tác dụng ức chế protein kinase của một số dẫn chất dibenzofuran mới

Đào Việt Hưng,Hà Quang Lợi,

Hà Thanh Hoà, Hoàng Đức Luận,

Phạm Quốc Tuấn,Trần Thị Vân Anh,Isabelle Ourliac-Garnier,

Pascal Marchand, Trần Phương Tho

Synthesis and biological evaluation of new dibenzofuran derivatives as protein kinases inhibitors

Dao Viet Hung, Ha Quang Loi,

Ha Thanh Hoa, Hoang Duc Luan,

Pham Quoc Tuan, Tran Thi Van Anh,

Isabelle Ourliac-Garnier,

Pascal Marchand, Tran Phuong Thao

Định lượng Paracetamol, Ibuprofen và Cafein trong chế phẩm bằng phép biến đổi trung bình trung tâm phổ tử ngoại tỷ đối
Trương Thị Thư Hường,
Lê Công Tuấn Anh, Đồng Thị Hà Ly, Nguyễn Mai Hương, Vũ Đặng Hoàng
Quantitative determination of Paracetamol, Ibuprofen and Caffeine in pharmaceutical dosage forms by mean centering of UV ratio spectra
Truong Thi Thu Huong,
Le Cong Tuan Anh, Dong Thi Ha Ly,
Nguyen Mai Huong, Vu Dang Hoang
Khảo sát và đánh giá hiệu quả theo dõi nồng độ vancomycin trong trị liệu tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Trần Ngọc Phương Minh,
Đặng Nguyễn Đoan Trang
Investigation on therapeutic monitoring of vancomycin at University Medical Center Ho Chi Minh City: A descriptive cross-sectional study
Tran Ngoc Phuong Minh,
Dang Nguyen Doan Trang
ĐIỂM TIN THÔNG TIN THUỐC – CẢNH GIÁC DƯỢC
DRUG INFORMATION & PHARMACOVIGILANCE HIGHLIGHTS
ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG
NEWS POINT


06-01-2020

131 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL