Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 3 năm 2018

​Trong số báo kỳ này, Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc xin gửi tới quí độc giả nội dung như sau:

Bài nghiên cứu
Research
Tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số N-hydroxybenzamid mới mang khung quinazolin-4(3H)-on
Nguyễn Thị Thuận, Đoàn Thanh Hiếu,
Trần Diễm Hương, Phan Thị Phương Dung
Synthesis and bioactivity of some new N-hydroxybenzamide derivatives bearing quinazoline-4(3H)-one moiety
Nguyen ThiThuan, Doan Thanh Hieu,
Tran Diem Huong, Phan Thi Phuong Dung
Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Hà An,
Bùi Quang Đông, Nguyễn Thạch Tùng
Preparation of microemulsion containing clotrimazole
Nguyen Thi Ngan, Nguyen Ha An,
Bui Quang Dong, Nguyen Thach Tung
Tổng hợp và thử độc tính tế bào một số dẫn chất 6-(n-butylamino)-2-phenylquinazolin-4(3H)-on
Ngô Xuân Hoàng,Hoàng Phương Thuý,
Hoàng Thu Trang, Lê Nguyễn Thành,
Đinh Ngọc Thức, Văn Thị Mỹ Huệ
Novel 6-(n-butylamino)-2-phenylquinazolin-4(3H)-on derivatives: Synthesis and cytotoxicity evaluation
Ngo Xuan Hoang, Hoang Phuong Thuy, Hoang Thu Trang, Le Nguyen Thanh,
Dinh Ngoc Thuc, Van Thi My Hue

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Traphaco

Đỗ Xuân Thắng, Nguyễn Thị Tú Anh,
Nguyễn Thị Vinh Huê, Nguyễn Sơn Nam
Assessing factors impacting on employees’ satisfaction at Traphaco join stock company
Do Xuan Thang, Nguyen Thi Tu Anh,
Nguyen Thi Vinh Hue, Nguyen Son Nam
Nghiên cứu đặc điểm thực vật, đặc điểm vi phẫu và một số thành phần hóa học của cây Muồng lùn Chamaecrista pumila (Lamk.) K. Larsen
Vũ Thanh Bình, Nguyễn Mạnh Tuyển,
Hà Vân Oanh, Hồ Thị Dung
Study on morphology, anatomic microscopy and phytochemistry of Chamaecrista pumila(Lamk.) K. Larsen
Vu Thanh Binh, Nguyen Manh Tuyen,
Ha Van Oanh, Ho Thi Dung
Điểm tin Thông tin thuốc - Cảnh giác dược
Drug information & pharmacovigilance highlights
Điểm tin hoạt động
News point


05-11-2018

56 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL