Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 3 năm 2016

​      Số 3 năm 2016 của Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc có 5 bài nghiên cứu khoa học, 1 bài thông tin thuốc và tin bài về tình hình hoạt động của Trường. Các bài báo đăng trong Tạp chí số này cụ thể là:

Bài nghiên cứu
1. Xây dựng bộ công cụ đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ các nhà thuốc GPP trên địa bàn Thành phố Cần Thơ của nhóm tác giả Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Thanh Bình (Xem đầy đủ tại đây​
2. Nghiên cứu bào chế phytosome quercetin-lecithin bằng phương pháp bốc hơi dung môi của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Trang, Vũ Thị Thu Giang, Phạm Thị Minh Huệ (Xem đầy đủ tại đây) ​
3. Nghiên cứu đánh giá phức hợp lipid amphotericin B bằng các phương pháp vật lý của nhóm tác giả Trần Thị Hải Yến, Dương Thị Thuấn, Phạm Thị Minh Huệ (Xem đầy đủ tại đây) ​
4. Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất (3,4,5-trimethoxybenzoyl)benzopyran của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thuận, Hanh Dufat, Sylvie Michel (Xem đầy đủ tại đây) ​
5. N-trans-Caffeoyl-tyramin và các squamin A và B từ hạt cây Na (Annona squamosa L., Annonaceae) trồng ở Việt Nam của nhóm tác giả Phan Minh Giang, Nguyễn Quang Hợp, Đỗ Ngọc Cương (Xem đầy đủ tại đây) ​
Thông tin thuốc
Helicobacter pylori: Những thông tin cần biết. Nguồn: Actualités pharmaceutiques, số 536, tháng 5/2014 Người dịch: Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Bá Hải (Xem đầy đủ tại đây​) ​
Điểm tin
1. Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý một số bộ môn
2 Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Dược sĩ năm 2016​​


07-03-2017

126 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL