Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 2 năm 2019

​Trong số kỳ này, Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc xin gửi tới quý độc giả nội dung như sau:

BÀI NGHIÊN CỨU
RESEARCH
Tổng hợp và thử tác dụng ức chế tế bào ung thư của một số dẫn chất benzamid mới
Nguyễn Thị Thuận, Dương Tiến Anh
Synthesis and cytotoxicity of some new benzamide derivatives
Nguyen Thi Thuan, Duong Tien Anh
Ứng dụng công nghệ in 3D trong nghiên cứu và sản xuất thuốc
Nguyễn Thị Mai Anh, Phạm Thị Minh Huệ
The Applications of 3D-priting in researching and preparing medicines
Nguyen Thi Mai Anh, Pham Thi Minh Hue
Tổng quan về các mô hình gây bệnh Parkinson trên động vật
Nguyễn Xuân Bắc, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Thị Lập
Review on animal models of Parkinson’s disease
Nguyen Xuan Bac, Pham Thi Nguyet Hang, Nguyen Thi Lap
Phân tích chi phí – hiệu quả của ticagrelor so với clopidogrel trong điều trị hội chứng mạch vành cấp
Đặng Thanh Chúc, Nguyễn Phương Anh, Phạm Nữ Hạnh Vân
Cost-effectiveness analysis of ticagrelor versus clopidogrel in the treament of acute coronary syndromes
Dang Hanh Chuc, Nguyen Phuong Anh, Pham Nu Hanh Van
Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân đái tháo đường típ 2 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Kiều Thị Tuyết Mai, Nguyễn Phương Chi, Phan Thị Thúy, Nguyễn Thanh Bình
Health-related quality of life in patients with type 2 diabetes in Bacninh province
Kieu Thi Tuyet Mai, Nguyen Phuong Chi, Phan Thi Thuy, Nguyen Thanh Binh
ĐIỂM TIN THÔNG TIN THUỐC – CẢNH GIÁC DƯỢC
DRUG INFORMATION & PHARMACOVIGILANCE HIGHLIGHTS
ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG
NEWS POINT


06-01-2020

102 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL