Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc số 1 năm 2019

​Trong số kỳ này, Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc xin giới thiệu với quý độc giả nội dung như sau:

BÀI NGHIÊN CỨU
RESEARCH
Cung cấp kháng sinh không có đơn tại các cơ sở bán lẻ thuốc trên thế giới: Tổng quan hệ thống và phân tích gộp
Nguyễn Thị Phương Thúy, Vũ Đình Hòa, Lương Thị Thanh Huyền, Đỗ Xuân Thắng, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Bình
Antibiotics dispensing without prescription in community pharmacies in the world:Systematic review and meta-analysis
Nguyen Thi Phuong Thuy, Vu Dinh Hoa, Luong Thi Thanh Huyen, Do Xuan Thang, Nguyen Hoang Anh, Nguyen Thanh Binh
Nguyễn Trần Linh, Nguyễn Quốc Công, Nguyễn Thị Hiền
In silico simulation of in vitro dissolution profiles of cephalosporines
on the basis of partial least square projection
Nguyen Tran Linh, Nguyen Quoc Cong, Nguyen Thi Hien
Nghiên cứu cải tiến quy trình tổng hợp homopiperonylamin hydroclorid làm nguyên liệu quan trọng điều chế berberin
Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Lê Thị Hương,
Phạm Trung Kiên, Nguyễn Văn Hải
An improved synthesis of homopiperonylamine hydrochloride as a key intermediate in the preparation of berberine
Nguyen Dinh Luyen, Nguyen Van Giang, Nguyen Thi Minh Ngoc, Le Thi Huong,
Pham Trung Kien, Nguyen Van Hai
Xây dựng phương pháp định lượng majonoside R2 trong chế phẩm chứa sâm Ngọc Linh bằng LC-MS/MS
Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Chính Khoa, Đinh Thị Thanh Hải
Method development for quantification of majonoside R2 in products contains Ngoc Linh ginseng by liquid chromatography tandem mass spectrometry
Nguyen Thi Kieu Anh, Nguyen Chinh Khoa, Dinh Thi Thanh Hai
Xây dựng mô hình mô phỏng quá trình hòa tan in vitro của dược chất ít tan
dựa trên mô hình ảnh hưởng hỗn hợp phi tuyến tính
Nguyễn Trần Linh, Cao Minh Hiếu
In silico simulation of in vitro dissolution profiles of poorly water-soluble drugs based on non-linear mixed effect model
Nguyen Tran Linh, Cao Minh Hieu
ĐIỂM TIN THÔNG TIN THUỐC – CẢNH GIÁC DƯỢC
DRUG INFORMATION & PHARMACOVIGILANCE HIGHLIGHTS
ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG
NEWS POINT


06-01-2020

111 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL