Danh sách Giáo sư, Phó giáo sư

 
 
GS.TS. NGƯT. NGUYỄN HẢI NAM
 
   
 
Hiệu Trưởng Nhà trường
Giảng viên cao cấp - Khoa Công nghệ Hóa Dược
Chuyên ngành: Hóa dược
Email: namnh@hup.edu.vn
     
     
     
 
 
 

GS.TS.NGND. Thái Nguyễn Hùng Thu

Nguyên Hiệu phó Nhà trường

Nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc Gia

Giảng viên Cao cấp: Khoa Hóa phân tích và kiểm nghiệm thuốc

Chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất

Email: tnht22@yahoo.com

   
   
 
 
 
GS.TS. NGƯT. PHẠM THỊ MINH HUỆ
 
 
Giảng viên cao cấp - Khoa Bào chế và Công nghệ Dược phẩm
Chuyên ngành: Bào chế & Sinh dược học
Email: hueptm@hup.edu.vn
 
 
 
 
GS.TS. NGƯT. NGUYỄN NGỌC CHIẾN
 
 
Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia
 
Chuyên ngành: Bào chế & Công nghiệp Dược
 
Mail: nguyenngocchien@yahoo.com
 
NGUYỄN VIẾT THÂN
Phó giáo sư
 
Bộ môn Dược liệu
 
Chuyên ngành:
 
Mail: thannguyenviet@gmail.com
 

 
VŨ VĂN ĐIỀN
Phó giáo sư
 
Bộ môn Dược học cổ truyền
 
Chuyên ngành: Dược học cổ truyền
 
Mail: vudiendhd@gmail.com
 
 
NGUYỄN MẠNH TUYỂN
Phó giáo sư
 
Bộ môn Dược học cổ truyền
 
Chuyên ngành: Dược học cổ truyền
 
Mail: nmanhtuyen@gmail.com
 
 
NGUYỄN THU HẰNG
Phó giáo sư
 
Bộ môn Dược liệu
 
Chuyên ngành: Dược liệu
 
Mail: hangminhanh@gmail.com
 
 
ĐỖ QUYÊN
Phó giáo sư
 
Bộ môn Dược liệu
 
Chuyên ngành: Dược liệu
 
Mail: doquyenhup@gmail.com
 
 
NGUYỄN THÁI AN
Phó giáo sư
 
Bộ môn Dược liệu
 
Chuyên ngành: Dược liệu
 
Mail: thaian66@gmail.com
 
 
TRẦN VĂN ƠN
Phó giáo sư
 
Bộ môn Thực vật
 
Chuyên ngành: Tài nguyên cây thuốc
 
Mail: ontvhup@gmail.com
 
 
ĐÀO THỊ VUI
Phó giáo sư
 
Bộ môn Dược lực
 
Chuyên ngành: Dược lý
 
Mail: daothivuidl@yahoo.com
 
NGUYỄN HOÀNG ANH
Phó giáo sư
 
Bộ môn Dược lực
 
Chuyên ngành: Dược lý, Cảnh giác dược
 
Mail: anh90tk@yahoo.com
 
 
NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG
Phó giáo sư
 
Bộ môn Dược lâm sàng
 
Chuyên ngành: Dược lâm sàng
 
Mail: lienhuong6774@yahoo.com
 
NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN
Phó giáo sư
 
Bộ môn Công nghiệp dược
 
Chuyên ngành: Tổng hợp hóa dược
 
Mail: ngdluyen@hotmail.com
 
ĐINH THỊ THANH HẢI
Phó giáo sư
 
 
Bộ môn Hóa hữu cơ
   
Chuyên ngành:
   
   
Mail: thanhhai969@yahoo.com
 
 
NGUYỄN TƯỜNG VY
Phó giáo sư
 
Bộ môn Hóa dược
 
Chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc
 
Mail: vynguyentuong@gmail.com
 
NGUYỄN THỊ LẬP
Phó giáo sư
 
Bộ môn Hóa sinh
 
Chuyên ngành: Sinh học phân tử
 
Mail: lvknlap@yahoo.com
 
 
CAO VĂN THU
Phó giáo sư
 
Bộ môn Vi sinh – Sinh học
 
Chuyên ngành: Vi sinh
 
Mail: caovan_thu@yahoo.com

 
PHÙNG THỊ THANH HƯƠNG
Phó giáo sư
 
Bộ môn Hóa sinh
 
Chuyên ngành: Sinh học phân tử
 
Mail: pth_762001@yahoo.com
 
TS. NGUYỄN VĂN RƯ
Phó giáo sư
 
Bộ môn Hóa sinh
 
Chuyên ngành: Hóa sinh
 
Mail: nguyendutsgv@yahoo.com
 
VŨ ĐẶNG HOÀNG
Phó giáo sư
 
Bộ môn Hóa Phân tích – Độc chất
 
Chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc
 
Mail: hoangvd@hup.edu.vn
 
PHẠM THỊ THANH HÀ
Phó giáo sư
   
Bộ môn Hóa Phân tích – Độc chất
   
Chuyên ngành: Phân tích & Kiểm nghiệm
   
   
Mail: thanhha.pham@hup.edu.vn
 
 
NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
Phó giáo sư
 
Bộ môn Hóa Phân tích – Độc chất
 
Chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc
 
Mail: anhnguyenkieu@gmail.com
 
NGUYỄN THỊ SONG HÀ
Phó giáo sư
 
Bộ môn Quản lý & Kinh tế dược
 
Chuyên ngành: Quản lý Dược
 
Mail: songhaktd@gmail.com
 
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Phó giáo sư
 
Bộ môn Quản lý & Kinh tế dược
 
Chuyên ngành: Quản lý Dược
 
Mail: thanhhuong.duochn@gmail.com


23-12-2016

461 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL