Danh sách đội ngũ cán bộ Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Dược Hà Nội

Tính đến tháng 3/2016 Trường Đại học Dược Hà Nội có khoảng 200 cán bộ Khoa học Công nghệ, các cán bộ là giảng viên, nghiên cứu viên thuộc 7 chuyên ngành (Công nghệ dược phẩm và Bào chế thuốc, Kiểm nghiệm thuốc và độc chất, Tổ chức quản lý dược, Dược liệu - Dược học cổ truyền, Dược lý & Dược lâm sàng, Hóa dược, Hóa sinh dược). Trong đó có 3 Giáo sư, 22 Phó giáo sư, 46 Tiến sĩ. ​

Tính đến tháng 3/2016 Trường Đại học Dược Hà Nội có khoảng 200 cán bộ Khoa học Công nghệ, các cán bộ là giảng viên, nghiên cứu viên thuộc 7 chuyên ngành (Công nghệ dược phẩm và Bào chế thuốc, Kiểm nghiệm thuốc và độc chất, Tổ chức quản lý dược, Dược liệu - Dược học cổ truyền, Dược lý & Dược lâm sàng, Hóa dược, Hóa sinh dược). Trong đó có 3 Giáo sư, 22 Phó giáo sư, 46 Tiến sĩ.​​ Danh sách đội ngũ cán bộ KHCN có học hàm, học vị từ Phó giáo sư, Tiến sĩ trở lên.xlsDanh sách đội ngũ cán bộ KHCN có học hàm, học vị từ Phó giáo sư, Tiến sĩ trở lên.xls


22-12-2016

161 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL