LLKH của ThS Lý Công Thành

ThS Lý Công Thành, giảng viên BM Vật lý - giảng dạy Vật lý đại cương. - nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng của Vật lý trong Dược học, Hóa học, Sinh học.

Tệp đính kèm:

LLKH- Thanh.pdf


01-08-2022

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL