Lý lịch khoa học của giảng viên

TT

Họ và tên

Năm đạt học vị

Năm phong học hàm

Lý lịch khoa học

Email

1

PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải

2003

  Xem nội dung haidtt@hup.edu.vn

2

PGS.TS. Văn Thị Mỹ Huệ

2008

  Xem nội dung huevtm@hup.edu.vn

3

PGS.TS. Vũ Trần Anh

2011

 

Xem nội dung anhvt@hup.edu.vn

4

TS. Bùi Thị Thanh Hà

2022

 

Xem nội dung habtt@hup.edu.vn

5

TS. Nguyễn Công Trường

2022

 

Xem nội dung truongnc@hup.edu.vn

6

ThS. Hoàng Thu Trang

2007

 

Xem nội dung tranght@hup.edu.vn

7

ThS. Ngô Xuân Hoàng

2015

 

Xem nội dung hoang_nx@hup.edu.vn

Tải xuống tất cả lý lịch khoa học

 


CNHD - 08-12-2022

702 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL