THÔNG BÁO ĐÃ CÓ ĐIỂM THI LẠI CÁC HỆ

Đã có điểm thi lại các hệ. Các bạn sinh viên có thể lên xem tại Bảng tin của Bộ môn Dược lực


29-07-2013

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL