Lịch giảng lý thuyết Dược lý 2-K63- CÁC LỚP KHÔNG PHÂN KHOA

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT DƯỢC LÝ 2 – K63
 CÁC LỚP KHÔNG PHÂN KHOA
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012
Thời gian
Nội dung
Số tiết
CB giảng/Lớp
01-06/08/2011
Thuốc tác dụng trên hệ tim mạch
3
Ths. Hương (A1-A4)
08-13/08/2011
Thuốc tác dụng trên hệ tim mạch
3
Ths. Hương (A1-A4)
15-20/08/2011
Thuốc tác dụng trên hệ tim mạch
3
Ths. Hương (A1-A4)
22-27/08/2011
Thuốc tác dụng trên hệ tim mạch
Kiểm tra định kỳ
3
Ths. Hương (A1-A4)
29/08-03/09/2011
Thuốc hạ lipid máu
Đông máu, tiêu fibrin, thiếu máu
2
1
Ths. Hằng (A1-A4)
05-10/09/2011
Đông máu, tiêu fibrin, thiếu máu
3
Ths. Hằng (A1-A4)
12-17/09/2011
Thuốc điều trị loét dạ dày – tá tràng
3
Ths. Hằng (A1-A4)
19-24/09/2011
Hormon, kháng hormon, vitamin
3
Ths. Quế (A1-A4)
26/09-01/10/2011
Hormon, kháng hormon, vitamin
3
Ths. Quế (A1-A4)
03/10-08/10/2011
Hormon, kháng hormon, vitamin
3
Ths. Quế (A1-A4)
10-15/10/2011
Hóa trị liệu* và thuốc điều trị khối u
3
DS Hoa (A1-A4)
17-22/10/2011
Hóa trị liệu* và thuốc điều trị khối u
3
DS Hoa (A1-A4)
24-29/10/2011
Hóa trị liệu* và thuốc điều trị khối u
3
DS Hoa (A1-A4)
31/10-05/11/2011
Kháng sinh
3
TS. Hoàng Anh (A1-A4)
07-12/11/2011
Kháng sinh
3
TS. Hoàng Anh (A1-A4)
14-19/11/2011
Kháng sinh
3
TS. Hoàng Anh (A1-A4)
LỊCH HỌC
Chiều thứ HAI
tiết 4, 5, 6 (14h50 – 17h20)
A2
GĐ 7
Chiều thứ NĂM
tiết 2, 3, 4 (13h05 – 15h35)
A1
GĐ 4
Sáng thứ SÁU
tiết 4,5,6 (9h20-11h50)
A4
GĐ 7
Chiều thứ SÁU
tiết 4, 5, 6 (14h50 – 17h20)
A3
GĐ 7


03-08-2012

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL