​Lịch giảng lý thuyết Dược lý 1-BH6

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT DƯỢC LÝ 1 – BH6
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2011
Thời gian
Nội dung
Số tiết
CB giảng
02-06/08/2010
Giới thiệu môn học
Dược động học
4
TS. Hoàng Anh
09-13/08/2010
Dược động học
Dược lực học
2
2
TS. Hoàng Anh
16-20/08/2010
Dược lực học
4
TS. Hoàng Anh
23-28/08/2010
Ngộ độc thuốc
Tác dụng không mong muốn của thuốc
Thuốc kháng histamin H1
Kiểm tra định kỳ
1
1
2
TS. Hoàng Anh
30/09-03/09/2010
Thuốc tác dụng trên hệ TKTV
4
Ths. Dương
06-10/09/2010
Thuốc tác dụng trên hệ TKTV
4
Ths. Dương
13-17/09/2010
Thuốc tác dụng trên hệ TKTU
4
TS. Vui
20-25/09/2010
Thuốc tác dụng trên hệ TKTU
4
TS. Vui
27/09-01/10/2010
Thuốc tác dụng trên hệ TKTU
4
TS. Vui
04-08/10/2010
Thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm, điều trị Gout
4
TS. Vui


03-08-2012

36 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL