Thông báo phòng chống kẻ giam lợi dụng danh nghĩa bảo trì các thiết bị trong Nhà trường

​​455TB-DHN Phòng chống kẻ gian lợi dụng danh nghĩa bảo trì các trang thiết bị trong Nhà trường.pdf455TB-DHN Phòng chống kẻ gian lợi dụng danh nghĩa bảo trì các trang thiết bị trong Nhà trường.pdf


29-07-2014

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL