Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13- năm 2014 tại Hội nghị toàn thể thể cán bộ,công chức, viên chức

133DHN-TCCB TB kết quả bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13.pdf133DHN-TCCB TB kết quả bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13.pdf


17-03-2014

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL