Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký

​Ngày 22/12/2016, Bộ Trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 7450/QĐ-BYT bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Chiến, PGS. TS, Phó Viện Trưởng Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia. giữ chức vụ Viện Trưởng Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ /data/2022325 TB-DHN Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký Viện trưởng Viện CNDPQG.pdf/data/2022325 TB-DHN Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký Viện trưởng Viện CNDPQG.pdf


03-01-2017

4 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL