Nghỉ và tổ chức bảo vệ ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 - Năm 2016

​ Để kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ qốc (30/4/1975-30/4/2016) và ngày Quốc tế lao động (1/5/2016) được vui vẻ và an toàn, Ban Giám hiệu đề nghị các bộ môn, phòng ban, trung tâm, viên , đơn vị, các lớp học viên, sinh viên thực hiện tốt các quy định sau đây:
I.Thời gian nghỉ :
1.1 Theo quy định của Luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương các ngày 30/4 và01/5;
2.2 Thực hiện lịch nghỉ bù do các ngày lễ 30/4 và 01/5 năm nay trùng vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, toàn thể CCVC-NLĐ, HS-SV của Trường thực hiện lịch nghỉ liên tục từ thứ Bảy (30/4/2016), đến hết thứ Ba, ngày 03/5/2016;
1.3 Với các lớp học viên, sinh viên có lịch học lý thuyết, thực tập, thực tế,... vào các ngày thứ Bảy (30/4/2016), thứ Hai (02/5/2016) và thức Ba (03/5/2016): các bộ môn chủ động bố trí lịch giảng dạy bù và báo lịch giảng bù cho Phòng Đào tạo (hoặc Phòng Sau đại học ) phối hợp cho các lớp thực hiện.
95TB-DHN Thông báo Nghỉ và tổ chức bảo vệ ngày Chiến thắng 30-4 và QTLĐ 1-5 năm 2016.pdf95TB-DHN Thông báo Nghỉ và tổ chức bảo vệ ngày Chiến thắng 30-4 và QTLĐ 1-5 năm 2016.pdf20-04-2016

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL