Mở lớp đào tạo liên tục về dược lâm sàng (từ ngày 06-09/6/2017)

​​Thực hiện Công văn số 407/DHN-SĐH ngày 09/7/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Dược HN về việc đào tạo liên tục về dược lâm sàng, Trường ĐH Dược HN mở lớp đào tạo liên tục về dược lâm sàng với chuyên đề "Hoạt động Cảnh giác và giám sát ADR trong bệnh viện" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc.

- Thời gian : 04 ngày (từ 06-09/6/2017)
- Địa điểm: Phòng Hội đồng
Chi tiết xem file đính kèm


18-05-2017

2 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL