thông tin Trạm Y tế - Thông tin đơn vị - Cổng thông tin Đại Học Dược

thông tin Trạm Y tế (10/02/2017)

 

THÔNG TIN CỦA TRẠM Y TẾ

1.     Thông tin giao dịch của Trạm

Tên: Trạm Y tế  (tên tiếng anh: Medical Station)

Điện thoại: 043 9330238.

Trưởng Trạm: ThS. BS.Nguyễn Thị Hương Giang

Email: Giangnth@hup.edu

2.     Quá trình hình thành và phát triển

- Trạm Y tế được thành lập theo quyết định số 1060 - BYT/QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1966 của Bộ Y tế. Trong những năm này trạm  tiếp nhận  tất cả bệnh nhân thông thường và nạn nhân vết thương chiến tranh. Cho đến nay Trạm luôn làm tốt công việc chăm sóc sức khỏe của cán bộ và sinh viên trong nhà trường, vì vậy nhiều năm liền không có bất kì dịch bệnh nào xảy ra.

- Là đơn vị quản lý sức khỏe cho cán bộ, sinh viên, học sinh trong nhà trường Trạm tổ chức khám, phân loại sức khỏe và  phòng khám ban đầu của bảo hiểm y tế nên đã phát hiện môt số bệnh nhân để chữa trị kịp thời không để xấy ra sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc cho học sinh, sinh viên theo nhu cầu thuốc thiết yếu không để quá hạn sử dụng.

- Kết hợp với công đoàn nhà trường kiểm tra vệ sinh thường xuyên trong toàn trường và khu nội trú, làm cho khung cảnh nhà trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

3. Các hình thức thi đua khen thưởng đã đạt được.

- Trạm Y tế đã ba năm liền được nhận giấy khen về "Thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế" và nhiều năm đạt "Tập thể lao động tiên tiến".

- Năm 2013 Trạm vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Y tế vì đã có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2012.

4. Trưởng/ phó Trạm qua các thời kỳ:

 

​​ ​ông oánh.jpg​​
​BS.Nguyễn Đình Oánh
chị thủy.jpg
ThS.BS ĐinhThị Bích Thuỷ
(1996 - 10/2015)
mình.png
ThS. Bs Nguyễn Thị Hương Giang
                                                                                            

5. Cán bộ, viên chức hiện nay:

mình.png 

Trưởng Trạm.ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang

 

 e lụa.jpg

Y sỹ.Vũ Thị Lụa 

 


 đong.jpg

Y sỹ. Đào Thị Phương Đông

 

6. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị

 6.1 Chức năng

 Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, đồng thời là đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ sức khỏe cho học sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên trong trường.        

6.2 Nhiệm vụ

6.2.1. Xây dựng kế hoạch và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, từng khóa học.

6.2.2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường, cụ thể:

 - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và phân loại sức khỏe cho cán bộ, nhân viên nhà trường. Khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên nhập học, tốt nghiệp trước khi ra trường.

 - Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe.

 - Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường, chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong  những trường hợp cần thiết.

 6.2.3. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe.

 6.2.4. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh tật học đường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm,

phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/ AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.

6.2.5.  Phối hợp với cơ sở y tế địa phương và các ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

6.2.6 . Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện có hiệu quả công tác y tế trường học, kiểm tra và xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

6.2.7.  Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

6.2.8.  Tham gia các hoạt động đoàn thể, nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

7. Phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức trong Trạm

7.1. ThS.BS. Nguyễn Thị Hương Giang

-  Quản lý nhân lực và công việc chung của trạm

- Khám cấp phát thuốc cho cán bộ và sinh viên

- Tham mưu cho ban giám hiệu trong việc quản lý, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, đồng thời là đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch và kinh phí hoạt động của trạm.

- Tham gia phục vụ tuyển sinh Đại học, sau Đại học, liên thông. Đón tiếp sinh viên mới nhập trường.

- Phụ trách, quản lý sức khỏe cho cán bộ viên chức và sinh viên trong toàn trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong toàn trường thực hiện có hiệu quả công tác y tế vệ sinh học đường, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống các dịch bệnh.

- Tham gia các hoạt động đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao phó như tham gia ban tuyển sinh, Ban toàn lao động và phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt của nhà trường.

7.2. Y sỹ đa khoa Vũ Thị Lụa

- Khám cấp phát thuốc cho cán bộ và sinh viên

-  Xin ký duyệt các công văn, hợp đồng, thanh lý hợp đồng, khám sức khỏe cho cán bộ.

- Thanh quyết toán quỹ 20% chăm sóc sức khỏe ban đầu, quỹ BH thân thể của sinh viên

- Quản trị, giáo tài: mua thuốc khám chữa bệnh cho cán bộ, sinh viên.

- Cộng sổ khám chữa bệnh, sổ thủ thuật, đơn thuốc hàng ngày.

- Mua cấp nước uống cho sinh viên tại giảng đường.

- Kiểm kê và báo cáo sửa chữa trang thiết bị định kỳ.​

- Tổ trưởng tổ nữ công

- Công tác vệ sinh phòng dịch khu nội trú SV và kiểm tra vệ sinh toàn trường, làm báo cáo vệ sinh phòng dịch hàng năm

- Tham gia các công việc khác trong trạm: Kiểm định chất lượng, Khám sức khỏe cán bộ, sinh viên trong nhà trường, phục vụ tuyển sinh sau ĐH. 

7.3. Y sỹ đa khoa Đào Thị Phương Đông

-  Khám cấp phát thuốc cho cán bộ và sinh viên.

- Mua, trả thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên nhà trường.

-  Xin ký duyệt các công văn, hợp đồng, thanh lý hợp đồng,  khám sức khỏe cho sinh viên.

- Văn thư: đánh máy các công văn, báo cáo và lưu công văn đến, đi.

- Tổ trưởng công đoàn trạm

- Quản lý, tổng hợp thuốc cán bộ, sinh viên hàng tháng, quý , năm, kiểm kê thuốc. 

- Công tác vệ sinh phòng dịch khu nội trú SV và kiểm tra vệ sinh toàn trường, làm báo cáo vệ sinh phòng dịch hàng năm

- Tham gia các công việc khác trong trạm: Khám sức khỏe cán bộ, sinh viên trong nhà trường, tham gia tuyển sinh ĐH, liên thông. Đội viên an toàn phòng chống cháy nổ và dân quân tự vệ.

 

 ​​

 
​​​​​

Các tin đã đưa ngày: