PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT - VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ - THÔNG TIN ĐƠN VỊ - Cổng thông tin Đại Học Dược

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT - VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ (27/01/2016)

 1.     Thông tin giao dịch của đơn vị:
Tên: Phòng Vật tư & TTB 
(Tên tiếng Anh: Department of Material and Equipment Supplying)
Điện thoại: 0438259670
Email:vattutrangthietbi@hup.edu.vn
Trưởng phòng: TS. Đỗ Xuân Thắng
 2.     Quá trình hình thành và phát triển:​
Phòng Vật tư và TTB được đổi tên từ phòng Giáo Tài theo Quyết định số 176/QĐ-DHN ngày 18/05/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội. Phòng Giáo tài là một trong số 04 phòng ban có trong cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Dược khoa ngay từ khi được tách từ Trường Đại học Y Dược khoa theo quyết định số 828/BYT - QĐ ngày 29/09/1961 Bộ trưởng Bộ Y tế. Kể từ khi thành lập đến nay phòng luôn luôn đồng hành và phát triển cùng với sự phát triển của Trường Đại học Dược Hà Nội qua các thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thời kỳ đất nước thống nhất và đi lên CNXH 1975 đến nay, phòng luôn luôn đảm nhiệm chức năng nhiệm vụ của một phòng hầu cần, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã đóng góp không nhỏ vào sự thành công trong công cuộc đào tạo dược sỹ cho đất nước trong các thời kỳ.
3.     Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được:

Là một phòng chức năng, với nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám Hiệu trường về công tác quản lý, mua sắm và cung cấp các vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bộ y tế tặng bằng khen Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016

Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến: 5 năm liền từ 2006 -2010 và 2017-2018

Danh hiệu Tập thể lao động xuất xắc năm học 2010- 2011; 2012- 2013, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2009- 2010, 2012-2013,2013-2014,2014-2015, 2015-2016,2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 tặng cho DS. Phạm Văn Quyến – Phó Hiệu trưởng, nguyên trưởng phòng.

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2017- 2018, 2018-2019 tặng cho TS. Đỗ Xuân Thắng – Trưởng phòng.

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2010- 2011, 2018-2019 tặng cho CN. Nguyễn Thu Thảo – Chuyên viên.

BCH Đảng Bộ khối các trường Đại học tặng Giấy khen cho ĐC. Phạm Văn Quyến danh hiệu Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2010-2012.

Công đoàn trường tặng Giấy khen đã có thành tích suất xắc trong công tác công đoàn  từ năm 2006-2010.​

4.     Trưởng/phụ trách phòng các thời kỳ:
Trưởng/phụ trách phòng các thời kỳ:
·   Trưởng phòng qua các thời kỳ:
DS. Nguyễn Ngọc Châu
DS. Lê Tiến
DS. Dương Đình Chế
Ths. Phạm Văn Quyến
·   Phó trưởng phòng: DS. Bùi Văn Thanh
·   Ảnh trưởng/phụ trách phòng qua các thời kỳ:
 
 
DS. Nguyễn Ngọc Châu
(Từ 1966-21979)
 
DS. Lê Tiến
( Từ 1979-1983)
 
DS. Dương Đình Chế
(1984-2006)
 
 
DS. Phạm Văn Quyến
(Từ 2006 - 8/2017)
 
 
5.   Cán bộ viên chức hiện nay:
 
1.ThS. Phạm Văn Quyến - Phó Hiệu trưởng
2. TS. Đỗ Xuân Thắng     - Trưởng phòng
3. CN. Nguyễn Thu Thảo - Phó trưởng phòng
4. KSCĐ. Hoàng Văn Tuấn
5. CN. Phan Tiến Thành
6. DSTH. Bùi Thúy Ngân
7. CN. Doãn Thị Như Hoa
8. NVKT. Nguyễn Việt Bách
               Ảnh  CBCNVC phòng hiện nay:


chu quyen.jpg 
ThS. Phạm Văn Quyến 
 Phó Hiệu trưởng
 
  
536T2 (4).JPG 
TS. Đỗ Xuân Thắng
Trưởng phòng
 
ảnh thẻ.jpeg
     Phó trưởng phòng    
  Nguyễn Thu Thảo
 

Hoàng Văn Tuấn
 
044T11 (26).JPG
Phan Tiến Thành
 
044T11 (22).JPG 
Doãn Thị Như Hoa
 

Bùi Thị Thúy Ngân ​

 


ảnh bách.jpg

Nguyễn Việt Bách

6. Phân công nhiệm vụ viên chức:
6.1. TS Đỗ Xuân Thắng - Dược sĩ, Trưởng phòng
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu Nhà trường toàn bộ các hoạt động của phòng theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao. Phân công công việc cho các Cán bộ phòng, điều hành và giám sát các công việc trong phòng để hoàn thành nhiệm vụ nhà trường giao.
- Trực tiếp báo cáo, đề xuất với Ban Giám Hiệu các vấn đề liên quan tới hoạt động của phòng; quan hệ với các Vụ, Cục trong và ngoài Bộ Y tế, các đơn vị trong trường và các đối tác để giải quyết công việc của phòng.
- Lập dự án, kế hoạch hàng năm mua sắm thiết bị, vật tư hoá chất, dụng cụ thí nghiệm, súc vật, sinh vật phẩm…phục vụ giảng dạy, thực tập và NCKH cho các đơn vị.
- Tổ chức triển khai công tác đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị và quản lý TTB trong trường theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.
- Duyệt cấp phát vật tư, hóa chất, DCTN cho các bộ môn, đơn vị
- Tham gia vào các hội đồng phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, kiểm kê và thanh xử lý TSCĐ của Nhà trường.
- Tổ chức kiểm kê TSCĐ và vật tư, hóa chất, DCTN thường niên.
- Tham gia một số dự án và các công việc khác của Nhà trường theo sự phân công của Ban giám Hiệu.
6.2. Nguyễn Thu Thảo - Chuyên viên, kế toán - Phó Trưởng phòng tham mưu giúp việc cho trưởng phòng trong những công việc sau:
- Phụ trách Kế toán nhập, xuất, tồn vật tư, hoá chất, dụng cụ DCTN…
- Tham gia công tác lập kế hoạch, tổng hợp nhu cầu mua sắm hàng năm, định mức.
- Tham gia công tác đấu thầu mua sắm thiết bị, vật tư, hóa chất, dụng cụ thí nghiệm….
- Tham gia kiểm kê vật tư, hóa chất, DCTN thường niên.
- Tham gia công tác đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng.
- Tham gia việc mua sắm vật tư hóa chất phục vụ cho các đề tài nghiên cứu.
- Tham mưu trình Ban giám hiệu các hồ sơ liên quan đến mua sắm vật rẻ tiền mau hỏng, văn phòng phẩm, nguyên phụ liệu, dược liệu, sinh vật phẩm
- Tham gia các công việc khác của Phòng khi được phân công.
6.3. Phan Tiến Thành - Kỹ sư cao đẳng tham mưu giúp việc cho trưởng phòng trong những công việc sau:
Công tác TTB:
- Tổng hợp nhu cầu, xây dựng định mức, tham gia xây dựng kế hoạch, dự án mua sắm.
- Triển khai các hợp đồng mua thiết bị: lắp đặt, bảo hành, hoàn thiện các hồ sơ quyết toán như hóa đơn tài chính, C/O, C/Q, hướng dẫn sử dụng, catalogue… bàn giao cho phòng TCKT.
- Phối hợp với nhà cung cấp Thiết bị và Bộ môn để tiếp nhận, lắp đặt, bàn giao và nghiệm thu 3 bên (P. Vật Tư - Nhà cung cấp – đơn vị sử dụng)
- Theo dõi bảo hành thiết bị theo hợp đồng.
- Tham gia quản lý tài sản, trang thiết bị trong nhà trường, kiểm định thiết bị áp lực, khí nén…, kiểm kê và thanh xử lý TSCĐ thường niên.
Công tác cung tiêu:
- Tổng hợp nhu cầu, xây dựng định mức hóa chất, dụng cụ, nguyên phụ liệu, sinh vật phẩm, dược liệu… phục vụ thực tập và nghiên cứu khoa học
- Tổ chức mua sắm, tham gia công tác đấu thầu mua sắm mà Phòng phân công. Mua sắm toàn bộ hóa chất, dụng cụ thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học đảm bảo cung cấp đủ và kịp thời cho giảng dạy, thực tập và NCKH. Hoàn thành chứng từ quyết toán, lưu theo dõi.
 Tham gia kiểm kê vật tư, hóa chất, DCTN…thường niên, cùng kế toán đối chiếu sổ sách với thủ kho.
Quản lý kho chất thải và giải quyết các hợp đồng xử lý hóa chất dung môi hữu cơ và xử lý xác động vật.
Tham gia các công việc khác khi được phân công.
6.4. Hoàng Văn Tuấn - Kỹ sư cao đẳng  tham mưu giúp việc cho trưởng phòng trong những công việc sau:
- Phụ trách sửa chữa, bảo dưỡng Thiết bị cho các đơn vị trong trường.
- Mua sắm một số thiết bị, dụng cụ có giá trị nhỏ.  
- Quản lý, vận hành thiết bị nước R/O. Chạy 02 máy: cất nước siêu sạch và cất nước 2 lần đáp ứng nhu cầu các đơn vị.
- Tham gia quản lý Tài sản chung toàn trường, phụ trách giáo tài của phòng Vật tư- TTB, quản lý kho thiết bị, tham gia kiểm kê , thanh lý TSCĐ thường niên.
- Phụ trách công tác công đoàn của phòng Vật tư.
- Tham gia các công việc khác của phòng khi được phân công.
6.5. Doãn Thị Như Hoa – Kế toán viên giúp việc cho trưởng phòng trong những công việc sau:
- Quản lý TSCĐ: nhập, điều chuyển, thanh xử lý tài sản, báo cáo công tác tài sản, đánh giá chất lượng, hiệu quả sử dụng định kỳ, tiếp nhận phản hồi và đề xuất biện pháp quản lý tốt TTB.
- Mua sắm vật tư tiêu hao, vật rẻ tiền mau hỏng, văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, bàn ghế, tủ các loại.
- Mua sắm vật tư, quản lý, cấp phát cho các khu vệ sinh toàn trường (giấy vệ sinh, túi nilon, nước rửa tay), triển khai hợp đồng với công ty vệ sinh ITC.
- Sửa chữa bàn ghế, tủ.
- Phụ trách công tác Quản trị của phòng
- Tham gia các công việc khác của phòng khi được phân công.
6.6. Bùi Thúy Ngân - Kỹ thuật viên, thủ kho giúp việc cho trưởng phòng trong những công việc sau:
- Thủ kho, chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến tất cả các kho. Nhập, xuất và bảo quản vật tư, hóa chất, DCTN … Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với các vật tư, hóa chất DCTN… đã nhập các kho. Lập thẻ kho và theo dõi xuất, nhập, tồn. Thực hiện sắp xếp trong kho theo A, B, C, đảm bảo dễ tìm, dễ cấp phát; thực hiện cấp phát theo nguyên tắc hạn ngắn phát trước hạn dài phát sau.
- Rà soát định mức và tham mưu cho Trưởng phòng duyệt cấp phát vật tư, hóa chất, DCTN cho các đơn vị.
- Kiểm kê vật tư, hóa chất, DCTN thường niên, cùng kế toán đối chiếu sổ sách, báo cáo.
- Quản lý tủ thuốc độc, nghiện.
- Mua sắm và cung cấp vật tư, nguyên vật liệu, súc vật thí nghiệm, dược liệu, rau củ, quả, mẫu vật, …cho thực tập và NCKH ( những vật tư, nguyên vật liệu xuất thẳng)
- Tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch và tham gia đấu thầu mua sắm hóa chất, DCTN.
- Phụ trách công tác nữ công của phòng Vật tư.
- Tham gia các công việc khác của phòng khi được huy động, phân công.
6.7. Nguyễn Việt Bách -  nhân viên kĩ thuật giúp việc cho trưởng phòng trong những công việc sau:
- Tổ chức in ấn các giáo trình và tài liệu học tập, giấy tờ, văn bản của nhà trường cũng như các phòng ban, bộ môn trong trường khi được Ban Giám hiệu duyệt cho in phục vụ kịp thời cho công tác đào tạo và các yêu cầu in ấn khác của nhà trường.
+ Giáo trình in mới: Chỉnh sửa bản in trên máy tính, in laze ra bản chính khổ A4, biên tập, chia tay, can bản, bình bản ghép thành khổ giấy B4 chuyển máy in siêu tốc.
+ Giáo trình tái bản: kiểm tra, chỉnh sửa khi có yêu cầu của tác giả.
- Thuê các dịch vụ yêu cầu cao như gia công bìa ( khảo sát chọn mẫu, chủng loại giấy..., đặt in bìa mầu, cán nilon)
- Vận chuyển sang xưởng gia công sách để đóng xén.
- Kiểm tra lại tài liệu sau đó bàn giao về kho giáo trình của Thư viện
- In các tài liệu khác:
- Gia công bắt tay, sắp xếp đóng xén tại chỗ tài liệu không có yêu cầu cao.
- Phối hợp với phòng chức năng thanh toán chi phí thuê đóng xén tài liệu
- In tài liệu phục vụ tuyển sinh, in tài liệu phục vụ nhập học đầu năm.
- Kiểm kê, quản lý vật tư in, trang thiết bị máy in, theo dõi sổ sách, lập báo cáo theo khi có yêu cầu.
- Tham gia các công việc khác của phòng khi được huy động, phân công.
 

Các tin đã đưa ngày: