PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - THÔNG TIN ĐƠN VỊ - Cổng thông tin Đại Học Dược

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (21/03/2014)

1.  Thông tin giao dịch của đơn vị:
Tên: Phòng Tài chính Kế toán(Tên tiếng Anh: Financial Accounting Department)
Điện thoại: 043.826.7506                                Fax:
Email:                                                            Website:
Trưởng đơn vị (học hàm, học vị, họ, tên): Ths. Tống Thùy Linh
Email: tongthuylinh@hup.edu.vn
2.  Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1961 sau khi được tách ra từ Trường Đại học Y Dược khoa thì mọi hoạt động tài chính của Trường Đại học Dược khoa vẫn do Trường Đại học Y Dược khoa đảm nhậnKhi ​​​​mới được tách Trường, Phòng Tài chính Kế toán chỉ là một bộ phận thuộc phòng Hành chính Quản trị do ông Nguyễn Văn Thuật phụ trách, có giai đoạn thuộc phòng Hành ​chính do bà Lê Thị Phúc phụ trách.​
Từ tháng 1/1964 bà Lý Thị Dung được điều động về Trường và việc đầu tiên bà Dung được giao là làm báo cáo tài chính từ thời điểm tách Trường 1961-1963. Đó là một mốc quan trọng chuẩn bị cho sự hình thành một Phòng Tài chính Kế toán độc lập sau này.
Ngày 26/12/1966 Bộ Y tế ra Quyết định số 1060/ BYT- QĐ về việc tổ chức của Trường Đại học Dược khoa, quyết  định thành lập 7 phòng ban và một số bộ môn, trong đó có Phòng Kế toán Tài vụ (sau này đổi tên thành Tài chính Kế toán).
Giai đoạn này phòng có bốn cán bộ viên chức là bà Lý Thị Dung; bà Trần Thị Ty; bà Trần Lê Viên; bà Đặng Thị Dung.
Tháng 7/1970 Bộ Y tế có quyết định cử bà Lý Thị Dung phụ trách phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng, sau đó là Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng đến khi nghỉ hưu.
Từ năm 1969 đến năm 1989 các cán bộ đã được điều động về phòng: bà Hoàng Thị Huê, Vũ Thị Lộc, Nguyễn Thị Nhuận, Nguyễn Thị Hoan, Đỗ Thị Sinh,  Nguyễn Thị Bích Trang, Nguyễn Thị Nguyệt; một số cán bộ làm việc trong một thời gian ngắn sau đó chuyển sang phòng khác hoặc thuyên chuyển công tác bà: Trần Thị Quế, Nguyễn Thị Chúc, Vũ Thị Phượng, Nguyễn Thị Bích Hồng và ông Ngô Bảo Tư.
Tháng 1/1997, bà Doãn Thị Liên về nhận công tác kế toán tại phòng. Ngày 01/10/1998 bà Lý Thị Dung được nghỉ hưu, công việc phụ trách phòng giao cho bà Doãn Thị Liên. Giai đoạn này phòng có 5 người là bà Doãn Thị Liên, Nguyễn Thị Hoan, Hoàng Thị Huê, Đỗ Thị Sinh và Trần Thị Hồng Thúy. Những năm tiếp theo một số chị đến tuổi nghỉ hưu, Trường đã tuyển dụng thêm các cán bộ mới vào phòng là các chị: Đào Thị Thanh Hiền, Tống Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Trang, Tạ Thu Trang, Hoàng Thị Liên, Phan Thị Hường, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Thị Thùy Duyên . 
Tháng 2/2018, bà Doãn Thị Liên được nghỉ hưu. Từ tháng 2/2018 đến nay, công việc phụ trách phòng được Bộ Y tế giao cho bà Tống Thuỳ Linh.
Giai đoạn từ năm 2004 đến nay là giai đoạn nhà nước có chính sách đổi mới cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Phòng Tài chính kế toán đã cùng với Nhà trường xây dựng đề án tự chủ tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và đã được Bộ Y tế quyết định là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí.
3.     Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được
- Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện NV, KH năm 2006-2007, 2011-2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Danh hiệu Tập thể LĐXS năm 2007, 2010-2011, 2013-2014.
- Danh hiệu Tập thể LĐTT năm 2008-2009.
- Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ HN lần thứ 63 WHO của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong XD Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2008-2010 của Ban CH Công đoàn Y tế Việt Nam.
4.     Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng đơn vị qua các thời kỳ
- Trưởng/Phụ trách phòng qua các thời kỳ:

Bà Lý Thị Dung
1974 - 1998

Bà Doãn Thị Liên
1998 - T1/2018
ảnh.JPG
Bà Tống Thùy Linh
T2/2018 - nay​
  -Ph
ó trưởng​ phòng qua các thời kỳ: 
Ths. Tống Thùy Linh (2012 - T1/2018)
5.     Cán bộ, viên chức hiện nay
1. Ths. Tống Thuỳ Linh   ​Kế toán trưởng - Trưởng phòng TCKT
2. CN. Trần Thị Hồng Thuý ​      Kế toán viên
3. CN. Đào Thị Thanh Hiền  ​              ​      Kế toán viên
4. CN. Nguyễn Thị Thu Trang ​      Kế toán viên
5. ThS. Tạ Thu Trang ​      Kế toán viên
6. ThS. Hoàng Thị Liên ​      Kế toán viên​​
7. CN. Phan Thị Hường    ​      Kế toán viên​
8. CN. Lê Thị Tuyết Minh  ​      Kế toán viên​​
9. ThS. Nguyễn Thị Thùy Duyên ​      Kế toán viên​​
  

 ảnh.JPG
ThS. Tống Thùy Linh
Kế toán trưởng
Trưởng phòng
 
 

 
 
 
CN. Trần Thị Hồng Thúy
Kế toán viên
 
CN. Đào Thị Thanh Hiền
Kế toán viên
 
CN. Nguyễn Thị Thu Trang
Kế toán viên
 
ThS. Tạ Thu Trang
Kế toán viên
 
ThS.Hoàng Thị Liên
Kế toán viên
 
CN.Phan Thị Hường
Kế toán viê​n


IMG_4934.JPG
CN. Lê Thị Tuyết Minh
Kế toán viên


 

 
Em Duyên.JPG
ThS. Nguyễn Thị Thùy Duyên
Kế toán viê​n


 
 
6.     Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính Kế toán
Chức năng:
     Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy kế toán và kế hoạch công tác tài chính kế toán trong Nhà trường. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác số liệu về tài sản, vật tư, tiền vốn để tham mưu cho Ban giám hiệu ra các quyết định chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác tài chính kế toán.
Nhiệm vụ:
1.       Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
2.       Lập dự toán thu chi trong phạm vi ngân sách quản lý và các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: học phí, lệ phí khu nội trú, lệ phí khác, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.
3.       Phân bổ nguồn kinh phí mua sắm và sửa chữa tài sản cố định hợp lý và cân đối trong toàn bộ kinh phí của trường căn cứ vào nhu cầu mua sắm và sửa chữa lớn, nhỏ tài sản cố định do các phòng chức năng đề xuất.
4.       Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo chế độ tài chính kế toán của Nhà nước.
5.       Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.
6.       Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo quyết toán đúng thời hạn.
7.       Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất, các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định kinh tế, tài chính của Nhà trường.
8.       Cung cấp thông tin, số liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực, minh bạch cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
9.       Phối hợp trong công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán: Định kỳ quý (hoặc năm) tiến hành kiểm kê hoá chất, dụng cụ, máy móc thiết bị, tiền vốn, đối chiếu sổ sách kế toán với sổ sách kế toán kho, quỹ từng đơn vị trong trường.
10.    Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước.
11.    Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quyết định của nhà trường hàng năm.
12.    Lập dự toán kinh phí, thuế (nếu có) và theo dõi thanh toán kinh phí  các hợp đồng liên kết đào tạo trong nhà trường. Theo dõi thanh toán kinh phí các hợp đồng kinh tế (cho thuê mặt bằng: trông xe; cho thuê nhà ăn, căng tin..., dịch vụ đào tạo ngoài trường) và nộp các khoản thuế theo quy định.
13.    Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác (thai sản, dưỡng sức... ) cho cán bộ, viên chức , lao động hợp đồng ngắn hạn; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định hiện hành.
14.    Chuyển tiền Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, quyết toán tiền sử dụng thuốc, chi phí khám chữa bệnh ban đầu cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định. Đối chiếu kiểm tra số tăng giảm về lương cán bộ viên chức theo các quyết định trong quý hàng năm.
15.    Hạch toán kế toán hoạt động sự nghiệp y tế của Trung tâm Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (DI&ADR) Quốc gia, Viện CNDP Quốc gia và hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện CNDP Quốc gia.
16.    Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.
6.     
Phân công nhiệm vụ CBVC trong phòng
(1) Bà Tống Thuỳ Linh - Trưởng phòng TCKT kiêm Kế toán trưởng 
     - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu Nhà trường toàn bộ các hoạt động của phòng theo đúng chức năng và nhiệm vụ đư​ợc giao. 
     - Tổ chức bộ máy kế toán, phân công nhiệm vụ cho các cán bộ trong phòng, điều hành và giám sát các công việc của cán bộ trong phòng.
     - Ký kiểm soát chứng từ kế toán, sổ sách, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính của Trường Đại học Dược Hà Nội.
     - Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch, dự toán, quyết toán, báo cáo tài chính năm.
     - Kiêm nhiệm kế toán trưởng của Viện CNDP quốc gia, Trung tâm DI&ADR quốc gia.
     - Tham gia các Hội đồng sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Hội đồng lương, Ban Chỉ đạo thực hiện Cơ chế dân chủ...
(2) Bà Trần Thị Hồng Thuý - Kế toán viên
     - Kế toán tổng hợp, lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính.
     - Kế toán thanh toán tiền mặt, tạm ứng; theo dõi chi tiết công nợ.
     - Kế toán theo dõi chi tiết nguồn nghiên cứu khoa học.
     - Báo cáo công khai quyết toán.
     - Kế toán theo dõi nguyên vật liệu, kho sách.
(3) Bà Đào Thị Thanh Hiền - Kế toán viên
     - Kế toán thanh toán kho bạc, ngân hàng; hướng dẫn thủ tục thanh toán các khoản mua sắm, giải ngân các khoản đề tài nghiên cứu khoa học.
     - Lập dự toán thu chi cho năm ngân sách.
     - Báo cáo công khai dự toán.
     - Dự toán và quyết toán kinh phí đoàn ra.
     - Kế toán Trung tâm DI&ADR quốc gia (phần kinh phí NSNN cấp).
(4) Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Kế toán viên
     - Thủ quỹ chính của trường
     - Kế toán tiền lương, BHXH, lễ, Tết
     - Kế toán theo dõi giờ giảng
     - Theo dõi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
     - Theo dõi các hợp đồng SXKDDV
(5) Bà Tạ Thu Trang - Kế toán viên
     - Kế toán theo dõi ngân hàng công thương, ngân hàng NN&PTNT (tài khoản học phí), tài khoản ngoại tệ.​
     - Kế toán thanh toán công tác phí, xăng xe, làm ngoài giờ
     - Kế toán theo dõi kinh phí các dự án WHO, FCB, 9C, nguồn quản lý dự án của dự án Bắc Ninh
     - Kế toán Viện CNDPQG
(6) Bà Hoàng Thị Liên - Kế toán viên
     - Kế toán theo dõi CCDC, TSCĐ​
     - Kế toán theo dõi nguồn XDCB (dự án Bắc Ninh) 
     - Kế toán tổng hợp Viện CNDP quốc gia
     - Công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá 
     - Công khai các thông tin Website của Nhà trường theo quy điịnh
(7) Bà Phan Thị Hường - Kế toán viên
     - Kế toán theo dõi thuế (GTGT, TNDN, TNCN...).
     - Kế toán theo dõi học phí và các khoản phải nộp của sinh viên, người học; lập phiếu thu tiền các khoản phải nộp của sinh viên, người học (hàng ngày).
     - Kế toán nguồn kinh phí đào tạo học sinh nước ngoài; kế toán theo dõi các hợp đồng đào tạo ngoài trường, cử tuyển.
(8) Bà Lê Thị Tuyết Minh - Kế toán viên
     - Thu học phí và các khoản phải nộp của người học​
     - Cập nhật tình hình nộp học phí và các khoản của sinh viên, người học vào phần mềm Quản lý sinh viên chung của Nhà trường
     - Theo dõi và thực hiện các thủ tục theo quy định để phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng
(9) Bà Nguyễn Thị Thuỳ Duyên - Kế toán viên 
     - Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất của dự án Bắc Ninh
     - Kế toán theo dõi nguồn XDCB (dự án Bắc Ninh)
    - Kế toán chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ KH Dược do các trường ĐH Pháp cấp bằng; hỗ trợ các dự án TICA, ERAMUS, các chương trình, tài trợ khác
     - Kế toán theo dõi thanh toán các khoản sửa chữa
     - Công tác công khai dự toán, quyết toán

 

Các tin đã đưa ngày: