THÔNG TIN CHUNG - Giới thiệu chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

THÔNG TIN CHUNG (04/08/2021)

​Trường Đại học Dược Hà Nội - đơn vị Anh hùng Lao động - là Trường đầu ngành về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Dược của Việt Nam.​​​

1. Thông tin giao dịch của Trường:

1.1. Tên Trường: Trường Đại học Dược Hà Nội 

(Tên tiếng Anh: HaNoi University of Pharmacy    Viết tắt: HUP)

        Điện thoại: 024.38254539        Fax: 04.3826446 

        Email: dkh@moet.edu.vn        Website: www.hup.edu.vn

1.2. Hiệu trưởng: GS.TS Nguyễn Hải Nam

        Số điện thoại: 

        Email: namnh@hup.edu.vn​

1.3. Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. NGUT. Đinh Thị Thanh Hải

        Số điện thoại: 024.39330770

        Email: haidtt@hup.edu.vn

1.4. Phó Hiệu trưởng: ThS. Phạm Văn Quyến

        Số điện thoại: 024.38260268
        Email: quyenpv@hup.edu.vn

  

2. Ban Giám hiệu hiện nay:

HIỆU TRƯỞNG

z2656388746008_2a49e58c785eeee3dbde91464c539abf.jpg

GS.TS Nguyễn Hải Nam

 

​​​

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

010714_0738_BmnHoh5[1].png 

PGS.TS. NGUT
 
Đinh Thị Thanh Hải
 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

chu_quyen (2).jpg 

Thạc sĩ

Phạm Văn Quyến

 

 

 


3. Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú hiện nay:
  
TT Họ và tên Năm sinh Năm phong  Danh hiệu
  Danh sách Giáo sư      
1 Nguyễn Thanh Bình 1965 2013 NGUT
2 Nguyễn Hải Nam 1972 2015  
3 Thái Nguyễn Hùng Thu 1956 2015 NGND
​4 ​Phạm Thị Minh Huệ​
1965 2018​
NGƯT
  Danh sách Phó Giáo sư      
1 Nguyễn Đăng Hòa  1957 2007 NGƯT
2 Nguyễn Viết Thân 1956 2007  
3 Nguyễn Thái An 1966 2010  
4 Nguyễn Thị Kiều Anh 1967 2011  
5 Nguyễn Đình Luyện 1957 2011 NGUT
6 Nguyễn Mạnh Tuyển 1973 2011  
7 Đinh Thị Thanh Hải 1969 2012 NGUT 
8 Nguyễn Thị Song Hà 1965 2013  
9 Trần Văn Ơn 1966 2013  
10 Đào Thị Vui 1966 2013  
11 Nguyễn Ngọc Chiến 1972 2013  
12 Nguyễn Tường Vy 1967 2013  
13 Nguyễn Thu Hằng 1975 2015  
14 Vũ Đặng Hoàng 1976 2015  
15 Nguyễn Thị Lập 1975 2015  
16 Nguyễn Hoàng Anh 1976 2015  
17 Phạm Thị Thanh Hà 1977 2015  
18 Phùng Thanh Hương 1976 2015  
19 Đỗ Quyên 1973 2015  
20 Vũ Trần Anh​ ​1975 2016​
​21 Phan Thị Phương Dung​ ​1970 ​2016
22 ​Nguyễn Thị Liên Hương ​1974 ​​2016
​23 Nguyễn Thị Thanh Hương​ 1972​ ​2016​
​24 ​Nguyễn Văn Rư 1959​ ​2016
​25 Bùi Hồng Cường​ ​1971 ​2018
26 ​Nguyễn Thùy Dương 1976​ ​​2018
27 ​Nguyễn Thị Thanh Duyên 1977​ ​​2018
28 ​Vũ Thị Thu Giang 1674​ ​2018
​29 ​Nguyễn Thành Hải ​1980 ​2018
​30 ​Văn Thị Mỹ Huệ ​1975 ​2018
​31 ​Đào Thị Kim Oanh ​1978 ​2018
32 ​Đỗ Hồng Quảng 1976​ ​​2018
33 ​Nguyễn Hoàng Tuấn 1977​ ​​2018
​34 ​Phạm Thị Thúy Vân ​1973 ​​2018
​35 ​Đàm Thị Thanh Xuân ​1965 ​​2018
    
 
4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trường:
 
Nhiệm vụ
1. Đào tạo nguồn nhân lực dược ở trình độ đại học và sau đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khoẻ, có kiến thức và năng lực; có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội; có khả năng tự nghiên cứu và phát triển để hội nhập với khu vực và thế giới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên đáp ứng công tác giảng dạy của Trường và của Ngành.
 
Đào tạo các loại hình khác theo nhu cầu của xã hội, theo điều kiện khả năng của Trường khi được phép của các cơ quan có thẩm quyền.
 
2. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực dược học, hoá học, sinh học và y học... theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.
 
3. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên đủ về số lượng, đạt tiêu chuẩn về chất lượng theo quy định chung của Nhà nước, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới. Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của giảng viên, cán bộ, nhân viên.
 
4. Tuyển sinh và quản lý người học theo các quy định hiện hành.
 
5. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.
 
6. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường.
 
7. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.
 
8. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính của Trường theo quy định của pháp luật.
 
9. Thực hiện các chương trình, dự án về nghiên cứu, sản xuất thuốc và các vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo sự phân công của Bộ Y tế hoặc các bộ, ngành khác ở Trung ương và theo quy định của pháp luật.
 
10. Thành lập và phát triển các cơ sở đào tạo, thực hành, dịch vụ khoa học công nghệ dược phục vụ cho công tác nghiên cứu, đào tạo và triển khai ứng dụng theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
 
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ Y tế giao hoặc theo quy định của pháp luật
 
Quyền hạn và trách nhiệm
 
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường phù hợp với chiến lược, quy hoạch của ngành Y tế, ngành Giáo dục và đào tạo.
 
2. Xây dựng nội dung chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với ngành nghề mà Trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ban hành. Tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch của Nhà nước và năng lực của Trường; tổ chức đào tạo, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng chứng chỉ theo quy định của pháp luật.
 
3. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục; hợp tác liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
 
4. Đề xuất, đăng ký tham gia tuyển chọn và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do cơ quan có thẩm quyền giao; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; ký kết, thực hiện các hợp đồng khoa học công nghệ góp phần xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của đất nước.
 
5. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Trường.
 
6. Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh; sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo và nghiên
 
cứu khoa học để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chi cho hoạt động giáo dục và bổ sung nguồn tài chính của Trường.
 
7. Trường được mời các giáo sư, các chuyên gia, các nhà khoa học và giảng viên của các trường, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước đến giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 
8. Được Nhà nước giao đất, được thuê đất, vay vốn; được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.
 
9. Xây dựng tổ chức bộ máy Trường; thành lập, sát nhập hoặc giải thể các tổ chức, các đơn vị thuộc Trường theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
 
10. Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và hoạt động tài chính của đơn vị.
 
11. Thực hiện chế độ báo cáo cơ quan chủ quản và cơ quan cấp trên về các hoạt động của Trường theo quy định hiện hành.
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: