Giáo sư các thời kỳ - Giới thiệu chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Giáo sư các thời kỳ (04/05/2018)

Các Giáo sư của Trường Đại học Hà Nội là những nhà giáo giàu kinh nghiệm về giảng dạy và đào tạo, đồng thời là những nhà khoa học có uy tín, có nhiều công trình nghiên cứu đóng góp cho công cuộc phát triển ngành Dược của đất nước.

 
 Hình ảnh Giáo sư Trường Đại học Dược Hà Nội các thời kỳ và năm được phong tặng

Trương Công Quyền
(1984)

 

Đỗ Tất Lợi
(1955) 

Vũ Văn Chuyên
(1980)

Đặng Thị Hồng Vân
(1984)

Đặng Hanh Phức
(1984)

 

Đàm Trung Bảo
(1984)​ 

​ 

Vũ Ngọc Lộ
(1991)

Hà Như Phú
(1991)

Nguyễn Khang
(1991)

Lê Quang Toàn
(1991)

Bùi Xuân Đồng
(1991)

011014_0918_THNGTINCHUN36[2].png

Phạm Gia Khôi
(1992)  

Trần Mạnh Bình
(1996) 

Phạm Thanh Kỳ
(1996)

Nguyễn Xuân Thắng
(2003)

 

Phạm Xuân Sinh
(2005)​

 

 Võ Xuân Minh
 (2006)

 

Phan Đình Châu
(2006)

  
Hoàng Thị Kim Huyền
(2012)
  
Nguyễn Thanh Bình
(2013)
 

ThaThu2018b.jpg 

Thái Nguyễn Hùng Thu
 (2015)

123113_0912_BMNHADC61.jpg  
Nguyễn Hải Nam
(2015)
 
 
011014_0918_THNGTINCHUN67.png 
Phạm Thị Minh Huệ
(2018)​ ​​
 
 
 
 
 
 
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: