Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ - Giới thiệu chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ (28/02/2018)

Lãnh đạo Trường Đại học Dược Hà Nội là những người có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, xây dựng và phát triển Nhà trường
​​

1. Hiệu trưởng/Quyền Hiệu trưởng/Phụ trách Trường qua các thời kỳ và thời gian đảm nhiệm chức vụ
 
 
 
 
DS. Vũ Công Thuyết 
(1964 - 1966)
DS.NGND
Huỳnh Quang Đại
(1966-1978)
TS. Hoàng Như Tố
(1978 -1 979)
 
 
 
GS.NGƯT
Lê Quang Toàn
(1979 - 1983)
GS.TS. Nguyễn Văn Đàn
(1983 - 1984)
PGS.TS.NGƯT.
Nguyễn Thành Đô
(1984 -1993)
 
 
 
GS.TS.NGND
Phạm Thanh Kỳ
 (1994 - 1999)
PGS.TS.NGƯT
Từ Minh Koóng
(1999 - 2007)
PGS.TS.NGƯT
Lê Viết Hùng
(2007 - 2012)
 
 
 
 
PGS.TS.NGƯT
Nguyễn Đăng Hoà
(2012 - hết 6/2017)
GS.TS.NGƯT
Nguyễn Thanh Bình
(từ 7/2017)
 
 
2. Phó Hiệu trưởng qua các thời kỳ:
 
 GS.TS.NGND. Trương Công Quyền
 
 CN. Nguyễn Thị Hà Tường
 
 GS.NGƯT. Lê Quang Toàn
 
 PGS. Đinh Đức Tiến
 
 GS.TS. Nguyễn Gia Chấn
 
 PGS.TS. Phan Túy
 
 PGS.TS. Nguyễn Huy Oánh
 
 PGS.TSKH.NGƯT. Lê Thành Phước
 
 PGS.TS.NGƯT. Từ Minh Koóng
 
 GS.TS.NGƯT. Võ Xuân Minh
 
 DS. Phan Việt Phượng
 
 PGS.TS.NGƯT. Lê Viết Hùng
 
 GS.TS.NGND. Thái Nguyễn Hùng Thu
 
 PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Đăng Hòa
 
 GS.TS. NGƯT Nguyễn Thanh Bình
 
 PGS.TS. NGUT. Đinh Thị Thanh Hải
 
 ThS. Phạm Văn Quyến
 
3. Bí thư Đảng ủy qua các thời kỳ và thời gian đảm nhiệm chức vụ:
 
 
 
 
Vũ Công Thuyết
(1963 -1965)
 Nguyễn Thị Hà Tường
(1965-1982)
Lê Quang Toàn
(1982 -1983)
 
 
 
Phan Túy
(1983-1994)
Lê Thành Phước
(1994-1997)
Mai Tất Tố
(1997-2003)
 
 
 
Phan Việt Phượng
(2003-2005)
Từ Minh Koóng
(2005-2007)
Lê Viết Hùng
(2007-2012)
 
 
 
 
Nguyễn Đăng Hòa
(2013 đến hết 6/2017)
 
Nguyễn Thanh Bình
(Phó Bí thư lãnh đạo Đảng ủy từ 7/2017)
 
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: