Giới thiệu chung - trang 1 - Cổng thông tin Đại Học Dược
 • Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ 10/07/2017

  Lãnh đạo Trường Đại học Dược Hà Nội là những người có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, xây dựng và phát triển Nhà trường

 • Thông tin chung của Trường 04/07/2017

  ​Trường Đại học Dược Hà Nội - đơn vị Anh hùng Lao động - là Trường đầu ngành về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Dược của Việt Nam.

 • Quá trình hình thành và phát triển 06/02/2016

  Trường Đại học Dược Hà Nội tiền thân từ Trường thuốc Đông Dương thành lập năm 1902. Năm 1961, Trường được tách ra từ Trường Đại học Y Dược thành Trường Đại học Dược khoa và nay là Trường Đại học Dược Hà Nội.

 • Giáo sư các thời kỳ 04/02/2016

  Các Giáo sư của Trường Đại học Hà Nội là những nhà giáo giàu kinh nghiệm về giảng dạy và đào tạo, đồng thời là những nhà khoa học có uy tín, có nhiều công trình nghiên cứu đóng góp cho công cuộc phát triển ngành Dược của đất nước.

 • Phó Giáo sư các thời kỳ 03/02/2016

   Hình ảnh Phó Giáo ​sư Trường Đại học Dược các thời kỳ và năm được phong tặng

 • Nhà giáo Nhân dân các thời kỳ 02/02/2016

  Những nhà giáo có tài năng và cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục của Trường Đại học Dược Hà Nội và năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

 • Nhà giáo Ưu tú các thời kỳ 01/02/2016

  Danh sách Nhà giáo ưu tú Trường Đại học Dược Hà Nội các thời kỳ và năm được phong tặng

Các tin đã đưa ngày: