Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2020 - Thông báo đào tạo sau đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2020 (17/07/2020)

​Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: