Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội - Thông báo đào tạo sau đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội (07/08/2019)

C​hi tiết xem file đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: