Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2019 - Thông báo đào tạo sau đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2019 (10/07/2019)

​Theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Trường Đại học Dược Hà Nội công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2019.

Danh sách các ứng viên và hồ sơ bao gồm:
​TT Họ và tên ứng viên​ ​Ngày sinh ​Chức danh đăng ký xét duyệt ​Ngành/Chuyên ngành​ ​Ghi chú
1​ ​Nguyễn Ngọc Chiến ​18/4/1972 ​GS ​Dược/Công nghệ dược phẩm-Bào chế ​Bản đăng ký​
​2 ​Nguyễn Thanh Hải ​11/8/1965 ​GS ​Dược/Công nghệ dược phẩm-Bào chế ​Bản đăng ký​
3​ ​Nguyễn Đình Luyện ​​17/4/1957 ​GS ​Dược/Công nghệ dược phẩm-Bào chế ​Bản đăng ký
​4​ ​Lê Đình Chi ​06/01/1977 ​PGS ​Dược/Kiểm nghiệm dược phẩm Bản đăng ký
​5 ​Phạm Thị Nguyệt Hằng ​06/5/1977 ​PGS ​Dược/Dược lý-Dược lâm sàng ​Bản đăng ký
​6 ​Lê Thị Hường Hoa ​28/10/1963 ​PGS ​Dược/Kiểm nghiệm dược phẩm Bản đăng ký
​7 ​Vũ Đức Lợi ​17/11/1983 ​PGS ​Dược/Dược liệu-Dược học cổ truyền Bản đăng ký​
8​ ​Hà Văn Thúy ​01/9/1960 ​PGS ​Dược/Quản lý-Kinh tế dược Bản đăng ký
9​ ​Nguyễn Thạch Tùng ​19/01/1982 ​PGS ​Dược/Công nghệ dược phẩm-Bào chế Bản đăng ký​
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: