Lịch thi các học phần chung và cơ sở bắt buộc Cao học khóa 21 (2016-2018) tại Trường Đại học Dược Hà Nội (Đợt 3) - Thông báo đào tạo sau đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Lịch thi các học phần chung và cơ sở bắt buộc Cao học khóa 21 (2016-2018) tại Trường Đại học Dược Hà Nội (Đợt 3) (22/02/2017)

Thông ti​n chi tiết xem file đính kèm​