Thông tin luận án tiến sĩ ngành Dược lý và DLS của NCS. Nguyễn Thu Minh: "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng kháng sinh trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai thông qua hoạt động dược lâm sàng" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ ngành Dược lý và DLS của NCS. Nguyễn Thu Minh: "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng kháng sinh trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai thông qua hoạt động dược lâm sàng" (11/07/2022)

​Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm