Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Khắc Tiệp - Bộ môn Công nghiệp dược - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Khắc Tiệp - Bộ môn Công nghiệp dược (10/06/2020)

Thông báo của Trường UCL, Vương quốc Bỉ: Trân trọng mời các đồng nghiệp dược tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Khắc Tiệp, Giảng viên Bộ môn Công nghiệp dược, làm nghiên cứu sinh tại UCL, Bỉ, dưới sự hướng dẫn của GS Francoise qua hình thức online, trên Microsoft Team.

Thời gian: 21h00 (giờ Hà Nội) ngày 17/6/2020 tại Đại học Louvain (Bỉ)

Tên luận án: Antibiotic resistance in Vietnam in relation with persistent forms of infection