Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Thân Thị Kiều My - Chuyên ngành Dược liệu - Dược học cổ truyền - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Thân Thị Kiều My - Chuyên ngành Dược liệu - Dược học cổ truyền (25/05/2020)

Chi​ tiết xem file đínhkèm