Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Đỗ Hữu Tuấn - Chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Đỗ Hữu Tuấn - Chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất (21/04/2020)

Chi ​tiết xem file đính kèm