Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đỗ Hữu Tuấn: "Đánh giá ô nhiễm và nguy cơ do độc tố vi nấm trong thực phẩm tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam"" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đỗ Hữu Tuấn: "Đánh giá ô nhiễm và nguy cơ do độc tố vi nấm trong thực phẩm tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam"" (10/03/2020)

Chi ​tiết xem file đính kèm

File đính kèm