Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Võ Thị Nhị Hà - Chuyên ngành Tổ chức quản lý dược - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ dược học cấp trường của NCS. Võ Thị Nhị Hà - Chuyên ngành Tổ chức quản lý dược (16/01/2020)

​Chi tiết xem file đính kèm