Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Phạm Nữ Hạnh Vân: "Phân tích chi phí hiệu quả trong điều trị loãng xương của phụ nữ ở Việt Nam" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Phạm Nữ Hạnh Vân: "Phân tích chi phí hiệu quả trong điều trị loãng xương của phụ nữ ở Việt Nam" (15/11/2019)

Chi ​tiết xem file đính kèm​