Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Thị Đông "Nghiên cứu tác dụng và cơ chế hạ glucose máu của dịch ép thân cây chuối tiêu (Musa X Paradisiaca L.) trên thực nghiệm - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Thị Đông "Nghiên cứu tác dụng và cơ chế hạ glucose máu của dịch ép thân cây chuối tiêu (Musa X Paradisiaca L.) trên thực nghiệm (11/12/2017)

Th​ông tin chi tiết xem file đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: