Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Thu Quỳnh:"Nghiên cứu bào chế và sinh khả dụng viên nén metronidazol giải phóng tại đại tràng" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Thu Quỳnh:"Nghiên cứu bào chế và sinh khả dụng viên nén metronidazol giải phóng tại đại tràng" (30/05/2017)

​Thông tin chi tiết xem file đính kèm