Thông tin Phòng Quản trị - Thông tin đơn vị - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin Phòng Quản trị (30/09/2019)​​​

 
1. Thông tin giao dịch của đơn vị:
Tên: Phòng Quản trị (Tên tiếng Anh:Department of Facility Administration)
Điện thoại : (024) 38259672
Email: quantri@hup.edu.vn                               
Trưởng/Phụ trách đơn vị (học hàm, học vị, họ, tên): ThS. Phạm Văn Quyến - Phó Hiệu trưởng
2. Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1961, theo quyết định tách trường nhà trường có 3 phòng: Giáo vụ- Giáo tài, Tổ chức cán bộ, Hành chính Quản trị. Nhưng thực tế đến 9/1963 khi chính thức tách Trường, có 3 phòng: Giáo vụ, Tổ chức Hành chính, Quản trị- Giáo tài. Từ tháng 12 năm 1966, Trường có 7 phòng: Giáo vụ, Giáo dục chính trị, Giáo tài, Tổ chức cán bộ, Hành chính Quản trị, Kế toán-Tài vụ, Y tế.
Năm 1974, theo QĐ số 298/DK-TC ngày05/11/1974 được thành lập mới và bổ nhiệm theo quyết định 298phòng Quản trị. Ông Nguyễn Bá Ngư được giao phụ trách phòng. Ngày 23/3/1979, DS Đặng Xuân Triển là trường phòng. Ngày 13/4/1985, ông Trần Đăng Khoa được bổ nhiệm Phó Trưởng  phòng. Ngày 29/11/1994, theo QĐ số 345/DHN-QĐ KS Nguyễn Duy Nhất được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng( Đến ngày 7/12/1996 Bộ Y tế có QĐ số 2381/BYT-QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Nhất giữ chức vụ phó trưởng phòng Quản trị). Ngày 25/9/2000, Bộ Y tế bổ nhiệm KS. Nguyễn Duy Nhất làm trưởng phòng Quản trị ( QĐ số 3511/BYT-QĐ). Ngày 31/8/2006, Trường Đại học Dược Hà Nội cử CN. Bùi Hữu Cừ phụ trách phòng Quản trị ( QĐ số 267/QD-DHN). Ngày 13/02/2007, Trường Đại học Dược Hà Nội bổ nhiệm Ông Bùi Hữu Cừ giữ chức vụ phó trưởng phòng Quản trị ( QĐ số 71/QĐ-DHN), đến 01/10/2008 giữ chức trưởng phòng Quản trị theo QĐ số 356/QĐ-DHN. Tháng 9/2018 Trường Đại học Dược Hà Nội cử ThS.Phạm Văn Quyến - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phụ trách phòng đến nay.
Phòng Quản trị là phòng chức năng có bề dầy  lịch sử. Trong 50 năm qua,với nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám hiệu tổ chức xây dựng, cải tạo, trang bị, quản lý cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu về giảng dạy, học tập trong nhà trường, phòng Quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong từng thời kỳđã đáp ứng nhu cầu đầy đủ nhu cầu điện nước các trang thiết bị thông dụng cho phòng thí nghiệm, giảng đường, phòng làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, bộ môn trong trong trường hoàn thành nhiệm vụ.
Khi mới tách trường cơ sở vật chất của nhà trường còn rất khó khăn, mỗi bộ môn hầu như chỉ có 1 phòng thí nghiệm, các phòng ban không có cơ sở làm việc. Với sự cố gắng nỗ lực của phòng, được sự chỉ đạo chặt trẽ của Ban giám hiệu cùng sự công tác giúp đỡ của các bộ môn, đơn vị trong nhà trường, mặc dù qui mô đào tạo tăng gấp 5 lần so với trước đây song phòng Quản trị đã đáp ứng dầy đủ nhu cầu điện nước, các trang bị thông dụng cho phòng thí nghiệm, giảng đường, phòng làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong trường hoàn thành nhiệm vụ. Hàng năm, Hội đồng thi đua khen thưởng của Nhà trường đề đánh giá Phòng Quản trị đạt tập thể lao động tiên tiến
3. Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được
Hàng năm đạt danh hiệu tập thể lao động  tiên tiến
4. Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ
- Trưởng/Phụ trách qua  các thời kỳ:
 
 
Ông. Nguyễn Bá Ngư
(1974-1979)
 
DS. Đặng XuânTriển
(1979-1985)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Đăng Khoa
(1985-1994)
 
KS. Nguyễn Duy Nhất
( 1994-2006)     
 
CN. Bùi Hữu Cừ
( 2006 -8/2018)
 
 
                                                                                                             
            5. Cán bộ, viên chức hiện nay
1. Phụ trách phòng                                ThS Phạm văn Quyến- Phó Hiệu trưởng.
2. Nguyễn Hữu Hoàng                           Chuyên viên
3.Nguyễn Công Thắng                           KS Điện
4. Nguyễn Văn Khương                      
5. Vũ Thị Ninh                                      
6. Lê Thị Lý
 
 
 
 
 
 
 


 WuTa_2019-09-30_15-27-42.jpg.hoang.jpg

 
CN. Nguyễn Hữu Hoàng 

 20190509_100721 (1).khuong.jpg
Nguyễn Văn Khương
 
 

Vũ Thị Ninh
Nhân viên
 
 
KSCĐ. Nguyễn Công Thắng
 
 
 
Lê Thị Lý
Nhân viên
            6. Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản trị

I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lập các dự án đầu tư xây dựng, tổ chức quản lý tài sản của nhà trường bao gồm: đất đai, các công trình xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc, hệ thống điện nước, cảnh quan môi trường, trang thiết bị phòng chống cháy nổ,...; theo dõi, quản lý trang thiết bị văn phòng phục vụ cho các hoạt động trong Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

1. Quản lý cơ sở hạ tầng đất đai, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cống rãnh...; hệ thống nhà: nhà làm việc, phòng thí nghiệm, lớp học, hội trường, nhà khu nội trú ... ; hệ thống điện, hệ thống đèn chiếu sáng, quạt, máy điều hoà của nhà trường.
2. Quản lý hệ thống cấp và thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý khí thải, nước thải của các phòng thí nghiệm trong trường.
3. Lập kế hoạch mua sắm mới các thiết bị văn phòng (trừ điện thoại, máy fax) và triển khai công tác tu bổ, bảo dưỡng, sửa chữa nhà cửa, điện nước phục vụ tốt cho các hoạt động trong trường.
4. Phối hợp với Ban quản lý dự án thực hiện công tác quy hoạch và tham gia quản lý xây dựng các công trình của trường.
5. Trang bị, sửa chữa  nội thất, cung cấp văn phòng phẩm, đảm bảo tiện nghi phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
6. Lập sổ sách theo dõi, quản lý các tài sản thiết bị thông dụng trong toàn trường. Định kỳ kiểm kê làm công tác thanh lý tài sản hư hỏng hàng năm.
7. Phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai công tác phòng chống bão lụt; phòng cháy chữa cháy.
8. Tổ chức và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường các khu nhà vệ sinh, hành lang công cộng nhà trường, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
9. Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
           
7. Phân công nhiệm vụ CBVC trong đơn vị     
 
        1- Ông Phạm Văn Quyến ThS : Phó Hiệu trưởng
       -Phụ trách phòng, chịu trách nhiệm chung.
         2 - Ông Nguyễn Hữu Hoàng : Chuyên viên
       Tham mưu cho Hiệu trưởng, dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trường) Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các dựán cải tạo, sửa chữa lớn của nhà trường. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các mặt công tác và quản lý cán bộ của Phòng.
- Triển khai thực hiện chủ tr­ương, nghị quyết, yêu cầu... của Nhà trường của Ban Giám hiệu về những nội dung công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng.
- Lập và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm của Phòng.
- Nắm bắt các yêu cầu, đề nghị của các đơn vị trong trường, triển khai thực hiện.
- Tham gia Ban quản lý dự án
   3  - Ông Nguyễn Công thắng : CNCĐ
- Phụ trách công tác điện, quản lý hệ thống cung cấp điện trong Tr­ường;
- Sửa chữa, thay thế các thiết bị sử dụng điện: Đèn điện, quạt điện, ổ cắm và các thiết bị đóng ngắt điện thông th­ường đáp ứng kịp thời nhu cầu về điện của các đơn vị.
- Triển khai giám sát việc lắp đặt, sửa chữa, thay thế mạng cung cấp điện cho các đơn vị.
- Triển khai giám sát việc lắp đặt, sửa chữa, bảo dư­ỡng thay thế các máy móc, thiết bị sử dụng điện khác do Phòng quản lý; vận hành hệ thống bơm cấp nư­ớc.
- Triển khai việc mua sắm, kiểm tra, giám sát việc lắp mới và sửa chữa bảo dư­ỡng hệ thống các máy điều hoà không khí trong Trư­ờng.
- Tham m­ưu cho lãnh đạo về công tác điện, đáp ứng nhu cầu về điện của các đơn vị.
- Thư­ờng xuyên kiểm tra, vận hành máy phát điện đảm bảo đáp ứng kịp thời cung cấp điện đột xuất cho các đơn vị theo yêu cầu của Nhà trư­ờng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác đư­ợc Ban Giám hiệu và Phòng giao.
           4 - Ông Nguyễn Văn Khương        
- Lập hồ sơ quản lý tài sản do Phòng phụ trách.
- Lập phiếu xuất, nhập vật tư­, tài sản
- Chấm công hàng tháng.
- Mua sắm những tài sản nhỏ lẻ cho các đơn vị theo yêu cầu.
- Triển khai việc kiểm kê tài sản định kỳ theo lịch của Nhà trư­ờng
- Th­ường trực tại phòng để nhận các thông tin, kịp thời thông báo cho thành viên có liên quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác đ­ược Ban Giám hiệu và Phòng giao.
- Quản lý hệ thống cung cấp nư­ớc.  Sửa chữa hoặc triển khai việc sửa chữa, thay thế các thiết bị cấp thoát n­ước; kiểm tra, thay thế các van, vòi n­ước bị hỏng.
- Tham m­ưu cho lãnh đạo về việc cấp, thoát n­ớc đảm bảo đáp ứng nhu cầu về việc cung cấp nước cho các đơn vị.
- Định kỳ vận hành hệ thống máy bơm chữa cháy của Nhà trư­ờng (01 tuần 1 lần).
- Triển khai việc mua sắm, súc nạp bình chữa cháy cho các đơn vị trong Tr­ường
- Kiểm tra đôn đốc công tác vệ sinh công cộng.
- Triển khai việc sửa chữa, lắp đặt đồ gỗ, nhôm kính, bàn, tủ, giá phòng thí nghiệm theo yêu cầu của các đơn vị.
- Tham gia giám sát, nghiệm thu một số hạng mục sửa chữa, cải tạo và nâng cấp trong Nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác đ­ược Ban Giám hiệu và Phòng giao.
     5- Lê Thị Lý: Quản lý, đóng mở cửa các giảng đường
     6- Vũ Thị Ninh: Quản lý, đóng mở cửa các giảng đường​
 

Các tin đã đưa ngày: