Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế - Các đề tài, nhiệm vụ KH - Cổng thông tin Đại Học Dược

Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế (08/11/2016)

Trong năm 2014 Trường Đại học Dược Hà Nội thực hiện 01 đề tài Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế thuộc chuyên ngành Công nghiệp dược & Bào chế thuốc.

​​​​​​

Đề tài được viện trợ của Quỹ VLIR - UOS, Vương Quốc Bỉ, thời gian thực hiện từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 10 năm 2016. Đề tài NCKHCN-HTQT.pdfĐề tài Hợp tác Quốc tế.pdf

Các tin đã đưa ngày: