Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế năm 2017 - Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế - Cổng thông tin Đại Học Dược

Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế năm 2017 (23/06/2017)

Nguyen Thuy Duong, Pham Duc VinhPhuong Thien Thuong, Nguyen Thi Hoai, Le Nguyen Thanh, Tran The BachNguyen Hai Nam, Nguyen Hoang Anh

  

Le Cong Huan, Hai Pham-The, Huong Le-Thi-Thu, Tran Phuong Thao, Do Nguyet Que
Nguyen-Thu Trang, Phan Thi Phuong Dung, Minji Pyo, Sang-Bae Han, Nguyen Thi Thuan, Nguyen-Hai Nam
 
Averyanov Leonid V., Gruss Olaf, Tuan Nguyen Hoang,
Canh Chu Xuan
 
Byung Woo Han, Minji Pyo, Young Guk Kim, Sang-Bae Han, Nguyen-Hai Nam
 
12. Release kinetics of highly porous floating tablets containing cilostazol. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, Volume 115, June 2017, Pages 39–51
Kyu-Mok Hwang, Cheol-Hee Cho, Nguyen-Thach Tung,
Ju-Young Kim, Yun-Seok Rhee, Eun-Seok Park 
 
Nguyen TD, Thuong PT, Hwang IH, Hoang TK, Nguyen MK,
Nguyen HA, Na M.
Tran Thi Lan Huong, Le Van Cuong, Pham Thu Huong, Tran Phuong Thao,
Le Thi Thu Huong, Phan Thi Phuong Dung, Dao Thi Kim Oanh,
Nguyen Thi Mai Huong, Hoang-Van Quan, Tran Khac Vu, Jisung Kim, Jae-HeeLee,
Sang-Bae Han, Pham The Hai, Nguyen Hai Nam
 
Huong TT, Dung DT, Huan NV, Cuong LV, Hai PT, Huong LT, Kim J, Kim YG, Han SB, Nam NH
Yovani Marrero-Ponce, Yeniel González Castañeda, Ricardo Vivas-Reyes, Fredy Máximo Vergara, Vicente J. Arán, Juan A. Castillo-Garit, Facundo Pérez-Giménez, Francisco Torrens, Huong Le-Thi-Thu, Hai Pham-The, Yolanda Vera Montenegro &Froylán Ibarra-Velarde
Pham-The H, Casañola-Martin G, Diéguez-Santana K, Nguyen-Hai N
Ngoc NT, Vu-Duc L, Le-Thi-Thu H.
 
Nguyen Thach Tung, Cao-Son Tran, Tran-Linh Nguyen,
Tung Hoang, Thanh-Dat Trinh, Thi-Ngan Nguyen
 
Hoang VH1Phuong-Thao Tran1,2, Cui M3, Ngo VT1, Ann J1, Park J3, Lee J4, Choi K5, Chow H5, Kim H5, Ha HJ5, Hong HS5, Choi S3, Kim YH5, Lee J
4. Novel Artemisinin-Derived Dimers: Synthesis and Evaluation of Anti-cancer Activities​. Letters in Drug Design and Discovery, 2017, 14(1):102-111
Vu Tuan Kien, Le Huy Binh, Phan Hai Phong, Doan Thi Hien, Nguyen Thi Thuy My, 
Nguyen Hai Nam, Do Thi Thao, Michael Baltas,Tran Khac Vu.
 
Castillo-Garit JA, Casañola-Martin GM, Le-Thi-Thu H, Pham-The H, Barigye SJ.
2. Род Cypripedium (Orchidaceae) во флоре Вьетнама. Turczaninowia, 2017, 20(1):118-124 (The genus Cypripedium (Orchidaceae) in the flora of Vietnam)
  L.V. Averyanov, C.X. Canh, N.H. Tuan, V.A. Phu, 
K.S. Nguyen, T.H. Nguyen, T.V. Maisak 
1. Два исчезающих декоративных вида орхидей – Bulbophyllum coweniorum и Esmeralda bella (Orchidaceae), новых для флоры Вьетнама. Turczaninowia, 2017, 20(1): 68-74 (Two endangered ornamental orchid species, Bulbophyllum coweniorum and Esmeralda bella (Orchidaceae), new in the flora of Vietnam)
Nguyen Hoang Tuan, L.V. Averynaov

 

 

 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: