tapchincdttt
 

 BÀI NGHIÊN CỨU

 
  
  
  
  
  
  
  
  
2020115xx-xx23/10/2020
  
Nguyễn Mai Hương, Nguyễn Đức Trọng, Ngô Minh Thúy, Vũ Ngân Bình, Nguyễn Hoàng Lê, Vũ Đặng Hoàng20201152-1122/10/2020
  
Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Mạnh Khoa, Trần Thế Hùng, Đinh Gia Tuyết, Đỗ Thị Hà202011512-1822/10/2020
  
Trần Thị Loan, Nguyễn Thành Hải, Đào Thị Vui202011519-2622/10/2020
  
Lê Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Hà Trang,  Đỗ Xuân Thắng202011527-3322/10/2020
  
Nguyễn Thị Tuyến, Tạ Thị Anh Đào, Vũ Đình Hòa,  Đỗ Thị Hồng Gấm, Mai Văn Cường,  Đào Xuân Cơ, Nguyễn Gia Bình, Nguyễn Hoàng Anh202011534-4122/10/2020
  
Nguyễn Thị Ngọc, Vũ Thị Hoàng Mai, Hà Thị Thu Quỳnh, Chử Thị Hương Thảo, Ngô Văn Duy, Đào Nguyệt Sương Huyền,  Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Hải202011542-4922/10/2020
  
Trường Đại học Dược Hà Nội20201141-5125/08/2020
  
Vũ Thị Thu Giang, Phan Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Hải Yến,  Phạm Bảo Tùng, Nguyễn Đăng Hòa20201142-1024/08/2020
  
Trần Thị Hải Yến, Trần Thị Như Quỳnh, Dương Thị Thuấn, Phạm Thị Minh Huệ202011411-1724/08/2020
1 - 10Next
 

 ĐIỂM TIN THÔNG TIN THUỐC

 
  
  
  
  
  
  
202011424/08/2020
  
202011424/08/2020
  
202011424/08/2020
  
202011424/08/2020
  
202011326/06/2020
  
202011326/06/2020
  
202011326/06/2020
  
202011210/04/2020
  
202011210/04/2020
  
202011128/02/2020
1 - 10Next