Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Chuẩn đầu ra.: Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ Đại học

Title

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ Đại học

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

09/11/2021

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

852 QĐ-DHN Ban hành Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ Đại học.pdf    
Content Type: News Item
Created at 29/11/2021 11:21 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 29/11/2021 11:27 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong