Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Chuẩn đầu ra 2 Chương trình đào tạo DSCK cấp II

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

AuthorNews

 

CreatedDate

09/11/2021

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

851 QĐ-DHN Ban hành Chuẩn đầu ra 2 Chương trình đào tạo DSCK cấp II.pdf    
Content Type: News Item
Created at 29/11/2021 11:20 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong
Last modified at 29/11/2021 11:27 SA by Khao Thi. Kiem Dinh Chat Luong